Điều khoản và Điều kiện
Download:

Điềukhoản Chung

Cập nhật lần cuối:ngày 26 tháng 8 năm 2021

1. Phạm vi và Chấp nhận

1.1. Phạm vi

1.1.1. Các điều khoản và điều kiện này, bao gồm Phần I (Điều khoản Sử dụng Chung) và Phần II (Điều khoản Sử dụng Bổ sung), (gọi chung là “Điều khoản”) điều chỉnh việc bạn sử dụng các dịch vụ sau đây (gọi chung là “Dịch vụ”) được cung cấp hoặc quản lý bởi Coda Payments Pte. Ltd. (“Coda Singapore”) và/hoặc các chi nhánh và công ty con (gọi chung là “Coda” và “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”):

(a) Trang web (www.codapayments.com), cùng với quyền truy cập vào trang web và tất cả các liên kết và chức năng của trang web;

(b) Ứng dụng di động Codashop, trang web Codashop (www.codashop.com) và tất cả các nền tảng khác mà qua đó có thể truy cập Codashop (“Codashop”);

(c) Tài khoản người dùng được đăng ký thông qua Codashop (gọi là “Tài khoản Coda”);

(d) Dịch vụ hỗ trợ thanh toán và/hoặc bán lại thông qua Codapay hoặc Codashop, trong đó bạn có thể mua hàng từ Coda, các đơn vị bán hàng bên thứ ba của Coda (“Nhà phát hành”), và/hoặc các đối tác kênh thanh toán (“Kênh Thanh Toán”) và thực hiện thanh toán thông qua các phương thức thanh toán do Coda cung cấp trên các nền tảng nói trên;

(e) Diễn đàn cộng đồng (https://community.codashop.com) nơi người dùng có thể đăng bình luận (“Codaclub”);

(f) Codacash và tất cả các dịch vụ liên quan (“Codacash”); và/hoặc

(g) Các ứng dụng, trang web và/hoặc dịch vụ khác của Coda liên kết với các Điều khoản này.

1.1.2. Vui lòng tham khảo Phần II (Điều khoản Sử dụng Bổ sung) dưới đây để biết các điều khoản của Codacash áp dụng cho các quốc gia nơi có sẵn Codacash, phiên bản của các Điều khoản này bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ địa phương chọn lọc, cũng như các vấn đề bổ sung có thể áp dụng cho khu vực pháp lý nơi bạn cư trú.

1.1.3. Trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản này, nếu không các Điều khoản theo đây được ký kết và đồng ý giữa bạn và Coda Singapore.

1.2. Chấp nhận

Bằng việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, bạn đồng ý và chấp nhận các Điều khoản này và đồng ý chịu sự ràng buộc của chúng. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN HOẶC KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN, BẠN NÊN NGỪNG SỬ DỤNG VÀ/HOẶC TRUY CẬP DỊCH VỤ NGAY LẬP TỨC.

1.3. Sửa đổi

Coda có quyền thay đổi bất cứ lúc nào đối với các Điều khoản này hoặc bất kỳ chính sách hoặc thông báo nào liên quan đến các nền tảng, trang web hoặc ứng dụng của mình. Những thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi công bố trên www.codapayments.com, www.codashop.com, community.codashop.com (“Trang web Coda”), hoặc các ứng dụng, trang web và/hoặc nền tảng khác của Coda. Coda cũng sẽ đăng thông báo trên các nền tảng này để thông báo cho người dùng về Điều khoản mới, và ngày sửa đổi gần nhất được nêu ở đầu các Điều khoản. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các trang web nêu trên để xem phiên bản mới nhất của các Điều khoản. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ nền tảng nào nêu trên sau bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản sẽ được coi là tiếp tục chấp nhận các Điều khoản đã sửa đổi.

1.4. Cập nhật

Coda có thể cung cấp các tính năng mới, các bản nâng cấp, cập nhật, bản vá lỗi và các sửa đổi khác đối với Dịch vụ (gọi chung là “các biến thể”). Chúng tôi có thể cập nhật, vá lỗi hoặc sửa đổi các Trang web Coda, ứng dụng di động hoặc bất kỳ nền tảng nào của chúng tôi từ xa. Bạn theo đây cấp cho Coda quyền triển khai và áp dụng các thay đổi đó. Tất cả các điều khoản của Điều khoản Dịch vụ này cũng sẽ áp dụng cho tất cả các biến thể đó.

Phần I ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHUNG

2. Sử dụng Dịch vụ

2.1. Áp dụng Điều khoản thông qua sử dụng

Các Điều khoản này sẽ áp dụng bất kể cách bạn truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, bao gồm nhưng không giới hạn thiết bị di động, thiết bị máy tính để bàn, ứng dụng di động, trình duyệt internet, hoặc bất kỳ thiết bị, ứng dụng hoặc phần mềm nào khác.

2.2. Chứng nhận sử dụng

2.2.1. Coda cấp cho bạn quyền và giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để truy cập và sử dụng các Trang web Coda và/hoặc Dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn, tuân theo các Điều khoản này.

2.2.2. Coda có quyền chấm dứt giấy phép đó mà không cần thông báo trước cho bạn, nếu phát hiện việc bạn sử dụng Dịch vụ vi phạm các Điều khoản này.

2.3. Truy cập và sử dụng Dịch vụ và Trang web Coda

2.3.1. Dịch vụ cho phép bạn mua một số nội dung kỹ thuật số nhất định, chẳng hạn như mã quà tặng, tín dụng ứng dụng/trò chơi, và phiếu mua hàng từ Coda hoặc các Nhà phát hành của Coda thông qua các Trang web Coda hoặc thông qua các trang web hoặc nền tảng của Nhà phát hành, và thanh toán cho các giao dịch mua hàng đó thông qua các Kênh Thanh toán bằng cách:

(i) Đổi thưởng hoặc tiêu thụ tín dụng di động trả trước do nhà cung cấp mạng di động của bạn phát hành;

(ii) Giá trị của giao dịch mua hàng đó được cộng vào hóa đơn di động trả sau của bạn do nhà cung cấp mạng di động của bạn phát hành; hoặc

(iii) Sử dụng một trong các tùy chọn thanh toán khác do các đối tác kênh thanh toán của Coda cung cấp, chẳng hạn như ví điện tử, đổi phiếu mua hàng, thanh toán trực tiếp qua quầy tại các cửa hàng tiện lợi tham gia, thẻ tín dụng, và chuyển khoản ngân hàng.

Đối với thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng, bất kỳ chi tiết nào về ngân hàng hoặc thẻ tín dụng mà bạn cung cấp đều được thu thập trực tiếp bởi các Kênh Thanh toán là các tổ chức ngân hàng, tổ chức phát hành thẻ, các tổ chức tập hợp thẻ có liên quan. Các chi tiết này không được thu thập, lưu trữ hoặc xử lý bởi Coda.

2.3.2. Các giao dịch mua được thực hiện bằng Dịch vụ sẽ ở một trong hai hình thức, trong đó:

(a) Bạn mua mã quà tặng, tín dụng trong ứng dụng/trò chơi và phiếu mua hàng trực tiếp từ Nhà phát hành bên thứ ba (“Mã Nhà phát hành”) với tư cách là đơn vị bán hàng trên hồ sơ, và Coda cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho Nhà phát hành bằng cách xử lý và thu các khoản thanh toán cho Mã Nhà phát hành đã mua đại diện và thay mặt cho Nhà phát hành;

(b) Coda bán lại Mã Nhà phát hành trực tiếp cho bạn, với tư cách là đơn vị bán hàng trên hồ sơ.

2.4. Dịch vụ hỗ trợ thanh toán và bán lại nội dung kỹ thuật số

2.4.1. Bạn khởi tạo và mua hàng bằng cách chọn mua Mã Nhà phát hành qua (i) trang web hoặc nền tảng di động của Nhà phát hành có liên quan, nơi bạn sẽ được chuyển đến Trang web Coda để thanh toán; hoặc (ii) Codashop.

2.4.2. Để thanh toán qua Dịch vụ, bạn phải có tài khoản điện thoại di động hợp lệ và đủ điều kiện với một trong các nhà mạng di động đối tác của chúng tôi hoặc một công cụ thanh toán hợp lệ do Kênh Thanh toán phát hành hoặc công nhận.

2.4.3. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản hoặc công cụ thanh toán của bạn thông qua Dịch vụ. Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng Coda không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi sử dụng hoặc truy cập trái phép của người thứ ba đối với tài khoản của bạn hoặc công cụ thanh toán của bạn.

2.4.4. Coda, Nhà phát hành, và/hoặc Kênh Thanh toán có quyền và toàn quyền loại bỏ hoặc từ chối bất kỳ giao dịch nào vì bất kỳ lý do gì hoặc đặt ra giới hạn đối với các loại giao dịch và/hoặc số tiền.

2.5. Mã Nhà phát hành

Đối với Mã Nhà phát hành được mua thông qua bất kỳ Trang web nào của Coda hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, Nhà phát hành liên quan đã cấp Mã đã mua, chứ không phải Coda, hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đổi Mã và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn để đổi lại. Trừ khi có ghi chú khác trên trang thông tin sản phẩm liên quan trên các Trang web Coda, nếu không Mã Nhà phát hành không hết hạn.

2.6. Sửa đổi Dịch vụ

Coda có quyền thay đổi, sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng Dịch vụ một phần hoặc toàn bộ vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo cho bạn. Bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào có thể được phản ánh trong các Điều khoản này theo mục Bản sửa đổi.

2.7. Thuế, phí và lệ phí

Bạn chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế, thuế quan, phí chuyển đổi tiền, phí dữ liệu và các khoản phí liên quan đối với các giao dịch mua mà bạn thực hiện do hoặc trong quá trình sử dụng bất kỳ Trang web hoặc Dịch vụ nào của Coda.

2.8. Xử lý tranh chấp

Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ Mã Nhà phát hành nào được mua bằng Dịch vụ, hoặc nếu bạn tin rằng bạn đã bị tính phí do nhầm lẫn, vui lòng liên hệ trực tiếp với các bên sau đây để giải quyết vấn đề:

(a) Coda, đối với các giao dịch mua được thực hiện trên Codashop; hoặc

(b) Nhà phát hành, đối với tất cả các giao dịch khác.

Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề trực tiếp với Nhà phát hành, bạn có thể nộp đơn tranh chấp hoặc khiếu nại Nhà phát hành với chúng tôi. Bạn không được đưa ra bất kỳ tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào khi nộp đơn hoặc trong quá trình điều tra sau đó về một tranh chấp. Coda sẽ điều tra tất cả các tranh chấp được đệ trình với họ và sẽ nỗ lực hợp lý để giải quyết chúng. Tuy nhiên, việc giải quyết cuối cùng các tranh chấp đó sẽ theo quyết định riêng của Coda.

2.9. Xử lý lỗi

Là một phần hoặc tách biệt với quy trình xử lý tranh chấp, Coda có thể xác định rằng đã xảy ra sai sót ảnh hưởng đến bạn. Nếu Coda xác định rằng bạn đã bị tính phí không đúng hoặc tính phí quá cao, Coda sẽ ghi có vào tài khoản của bạn hoặc sắp xếp hoàn tiền để khắc phục lỗi đó. Nếu Coda kết luận rằng bạn đã không bị tính phí khi đáng lẽ bạn phải bị tính phí, hoặc bạn đã được tính phí thấp, Coda có thể ghi nợ hoặc tính phí vào tài khoản của bạn hoặc thu khoản thanh toán để khắc phục lỗi đó.

3. Bảo vệ Người tiêu dùng

3.1. Mô tả Sản phẩm

Coda nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm trên Codashop chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm đó là đầy đủ và chính xác.

3.2. Hoàn tiền

Bạn thừa nhận và hiểu rằng các giao dịch được thực hiện thành công bằng bất kỳ Trang web hoặc Dịch vụ nào của Coda là cuối cùng. Không chấp nhận trả lại hàng, và sẽ không hoàn tiền trừ khi có quy định rõ ràng khác trong các Điều khoản này. Trong trường hợp hoàn tiền cho bạn sau khi tranh chấp và/hoặc xử lý lỗi như được nêu trong các mục về Tranh chấp và Xử lý Lỗi, khung thời gian để ghi có khoản hoàn tiền vào tài khoản dịch vụ thanh toán hoặc ngân hàng của bạn sẽ phụ thuộc vào Kênh Thanh toán được sử dụng hoặc ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn.

4. Tài khoản Người dùng Codashop

4.1. Dịch vụ tài khoản

Theo lựa chọn của bạn, bạn có thể đăng ký Tài khoản Coda, cho phép bạn:

(a) Đăng bình luận trên Codaclub;

(b) Truy cập một số chương trình phần thưởng hoặc khuyến mãi trên Codashop;

(c) Theo dõi hoặc lưu giữ hồ sơ các giao dịch mua mà bạn đã thực hiện trên Codashop; và

(d) Sử dụng bất kỳ tính năng nào khác của Dịch vụ hoặc Trang web Coda mà chỉ có thể khả dụng với người dùng đã đăng ký.

4.2. Xác minh tài khoản

Nếu bạn đăng ký Tài khoản Coda, bạn xác nhận rằng bạn đã cung cấp cho Coda thông tin đầy đủ và chính xác về bản thân bạn cho các mục đích xác minh và bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của Tài khoản Coda, mật khẩu của tài khoản và tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản Coda của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ truy cập trái phép nào vào Tài khoản Coda của bạn, bạn phải thông báo ngay cho Coda.

4.3. Lịch sử giao dịch

Bạn có thể truy cập hồ sơ của tất cả các giao dịch mua hoặc nạp tiền thành công và thất bại của mình trên trang Tài khoản Coda của bạn tại www.codashop.com. Nếu có bất kỳ sai sót hoặc thiếu thông tin nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tiện ích TRỢ GIÚP của Codashop. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để giải quyết vấn đề ngay khi có thể.

4.4. Đóng hoặc tạm ngừng Tài khoản Coda do vi phạm

Coda có toàn quyền quyết định đóng vĩnh viễn hoặc tạm ngừng Tài khoản Coda của bạn hoặc quyền truy cập của bạn vào tài khoản đó bất cứ lúc nào nếu:

(a) Bạn cố gắng tham gia, hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp vào bất kỳ hành vi nào bị cấm theo các Điều khoản này;

(b) Bạn vi phạm bất kỳ khoản nào của các Điều khoản này, và nếu sự vi phạm có thể được khắc phục, bạn không làm như vậy trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản từ Coda nêu rõ sự vi phạm đó;

(c) Coda được yêu cầu phải làm như vậy bởi bất kỳ cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật nào;

(d) Bạn trở thành hoặc phải tuân theo thủ tục tố tụng phá sản;

(e) Bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin sai lệch hoặc không chính xác và đã không cung cấp cho chúng tôi thông tin đúng hoặc chính xác trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản từ Coda yêu cầu thông tin đó;

(f) Coda đã xác định rằng tính bảo mật của Tài khoản Coda của bạn đã bị xâm phạm hoặc tài khoản của bạn đã bị truy cập trái phép và bạn không thực hiện hành động trong vòng năm (5) ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản từ Coda nêu rõ các hành động khắc phục cần thiết;

(g) Bạn không tuân thủ các Điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho Dịch vụ.

4.5. Người dùng tự nguyện đóng Tài khoản Coda

Bạn có thể chọn đóng vĩnh viễn Tài khoản Coda của mình, bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, sau khi gửi thông báo bằng văn bản trước ba mươi (30) ngày cho Coda thông qua www.codashop.com. Tất cả các giao dịch mà bạn đã thực hiện trước khi đóng tài khoản phải được thanh toán, và Coda có quyền khấu trừ từ số dư của bạn mọi khoản phí, phụ phí hoặc chi phí chưa trả mà bạn có thể phải chịu trước khi đóng Tài khoản Coda của mình.

5. Sử dụng Codaclub và Nội dung Người dùng

5.1. Nội dung Người dùng. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả nội dung mà bạn truyền tải, phát hành, chia sẻ, gửi hoặc đăng, cho dù công khai hay riêng tư (“Nội dung Người dùng”), trên Codaclub. Coda không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với Nội dung Người dùng và không có nghĩa vụ phải liên tục theo dõi, kiểm duyệt, hoặc xem xét Nội dung Người dùng. Tuy nhiên, Coda có thể loại bỏ Nội dung Người dùng vi phạm các Điều khoản này theo yêu cầu của bất kỳ người dùng nào khác hoặc theo quyết định riêng của mình.

5.2. Không khai báo sai. Bạn không được khai báo sai danh tính của mình, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc đánh lừa người dùng khác về nguồn gốc của Nội dung Người dùng mà bạn truyền tải, xuất bản, chia sẻ, gửi hoặc đăng.

5.3. Hạn chế Nội dung Người dùng. Bạn không được truyền tải, xuất bản, chia sẻ, gửi hoặc đăng Nội dung Người dùng mà:

(a) Quấy rối, bắt nạt hoặc đe dọa người dùng, cá nhân hoặc nhóm khác;

(b) Phân biệt đối xử hoặc thúc đẩy thù ghét và/hoặc bạo lực chống lại người dùng, cá nhân hoặc nhóm khác, bao gồm trên cơ sở sắc tộc, chủng tộc, giới tính, tình dục, tôn giáo, khuyết tật hoặc bất kỳ đặc điểm nhận dạng hoặc tính dễ bị tổn thương nào khác;

(c) Có tính chất phỉ báng hoặc bôi nhọ;

(d) Có tính chất công kích, tục tĩu, hình ảnh, hoặc khiêu dâm;

(e) Vi phạm các lệnh cấm về hành vi của người dùng như được nêu trong mục Nghĩa vụ của Người dùng;

(f) Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo bất kỳ cách nào hoặc vi phạm mục Sử dụng và Quyền sở hữu Tài sản Trí tuệ;

(g) Xâm phạm quyền riêng tư của người dùng hoặc cá nhân khác theo bất kỳ cách nào hoặc vi phạm mục Dữ liệu Cá nhân và Thông tin Bảo mật;

(h) Vi phạm bất kỳ quy định nào khác của các Điều khoản này hoặc theo bất kỳ cách nào bất hợp pháp hoặc phi pháp.

5.4. Quyền đối với Nội dung Người dùng. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng (i) bạn sở hữu hoặc có quyền truyền tải, xuất bản, chia sẻ, gửi hoặc đăng Nội dung Người dùng; và (ii) Nội dung Người dùng không vi phạm các Điều khoản này và bất kỳ luật hoặc quy định có liên quan nào được áp dụng trong khu vực pháp lý của bạn.

5.5. Xóa Nội dung Người dùng. Bạn chấp nhận và đồng ý rằng Coda có thể xóa Nội dung Người dùng của bạn nếu nội dung đó vi phạm mục này về Codaclub hoặc bất kỳ mục nào của các Điều khoản này, mà không ảnh hưởng đến quyết định của Coda trong việc tạm ngừng hoặc đóng Tài khoản Coda của bạn.

6. Nghĩa vụ của Người dùng

6.1. Đối với các giao dịch mua của bạn, bạn xác nhận rằng: (i) bạn mua Mã Nhà phát hành thông qua Dịch vụ cho mục đích tiêu dùng cá nhân và độc quyền của riêng bạn; (ii) bạn không có quyền sao chép, tái tạo, phân phối hoặc khai thác bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được cung cấp cho bạn; và (iii) bạn luôn tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành trong việc mua và sử dụng Mã Nhà phát hành.

6.2. Khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, bạn không được thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây, cũng như không sử dụng Dịch vụ để tham gia vào các hành vi sau đây:

6.2.1. Gian lận và hành vi bất hợp pháp

(a) Sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật, pháp lệnh hoặc quy định hiện hành nào hoặc cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;

(b) Sử dụng Dịch vụ để vi phạm, cố ý hoặc vô ý, bất kỳ luật, quy tắc, bộ luật, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn các luật và yêu cầu (dù có hiệu lực pháp luật hay không) liên quan đến chống rửa tiền hoặc chống khủng bố;

(c) Sử dụng Dịch vụ để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc xuyên tạc mối liên kết của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức;

(d) Ngụy trang nguồn gốc, nơi cư trú hoặc bất kỳ số nhận dạng nào, cố ý hoặc theo cách khác, để vượt qua bất kỳ hạn chế địa lý nào hoặc tránh các điều khoản áp dụng cho một quốc gia cụ thể, để mua sản phẩm và/hoặc dịch vụ không có sẵn hoặc không áp dụng ở quốc gia cư trú của bạn, hoặc cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào khác;

(e) Xóa mọi thông báo độc quyền khỏi Dịch vụ;

(f) Thu phí người khác sử dụng Dịch vụ;

(g) Sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ cách thức nào không được phép theo các giấy phép được cấp ở đây; hoặc

(h) Sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích gian lận nào.

6.2.2. Lạm dụng, quấy rối và can thiệp vào trải nghiệm người dùng

(a) Can thiệp vào việc bất kỳ người dùng nào khác sử dụng Dịch vụ;

(b) Can thiệp, thao túng hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc máy chủ hoặc mạng kết nối với Dịch vụ hoặc việc bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và tận dụng Dịch vụ, hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của mạng kết nối với Dịch vụ;

(c) Làm gián đoạn luồng đối thoại bình thường hoặc hành động theo cách thức ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng của người dùng khác trong việc tham gia trao đổi thời gian thực;

(d) Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp cho bất kỳ người dùng hoặc cá nhân nào khác bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm, sâu, Trojan hoặc bất kỳ mã máy tính, chương trình con, tập tin hoặc chương trình nào khác được thiết kế để can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp, thao tác, làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng hoặc tính toàn vẹn của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông nào;

(e) Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu không mong muốn hoặc trái phép nào về quảng cáo, khuyến mãi, "thư rác", "spam", "thư dây chuyền", "sơ đồ kiểu kim tự tháp" hoặc bất kỳ hình thức chào mời trái phép nào khác; hoặc

(f) Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào thông qua Dịch vụ bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, cảnh báo, gây phiền toái, gây khó chịu, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù hận, hoặc phân biệt đối xử, hoặc phản cảm.

6.2.3. Thiệt hại đối với hoạt động kinh doanh, nền tảng hoặc Dịch vụ của Coda

(a) Cố gắng gây tổn hại, làm gián đoạn hoặc tham gia vào hoạt động làm giảm công việc kinh doanh và danh tiếng của Coda và khả năng của các Trang Web Coda phục vụ người dùng khác, hoặc cản trở hoặc làm gián đoạn việc cung cấp Dịch vụ của Coda theo bất kỳ cách nào;

(b) Cố gắng dịch ngược, đảo ngược thiết kế, tháo rời hoặc xâm nhập Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ), hoặc để đánh bại hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được thiết lập bởi hoặc vì lợi ích của Coda đối với Dịch vụ và/hoặc bất kỳ dữ liệu nào được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi Coda;

(c) Cố gắng giành được quyền truy cập vào bất kỳ tài khoản, máy tính hoặc mạng nào liên quan đến các Trang web và Dịch vụ của Coda mà không có sự cho phép thích hợp; hoặc

(d) Thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp gây thiệt hại, vô hiệu hóa, làm quá tải, can thiệp hoặc làm suy yếu Dịch vụ hoặc máy chủ hoặc mạng kết nối với Dịch vụ.

6.2.4. Bạn hiểu rằng việc liệt kê các hành vi trên là chưa đầy đủ và các hành động tương tự như các hành vi nêu trên, hoặc các hành vi bất hợp pháp, gian lận, lạm dụng hoặc gây hại theo cách tương tự, cũng sẽ bị cấm.

7. Sử dụng và Sở hữu Tài sản Trí tuệ

7.1. Coda sở hữu hoặc nắm giữ tất cả các giấy phép cần thiết cho tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm tất cả bản quyền, nhãn hiệu và quyền sáng chế hiện tại và tương lai) trong tất cả các thông tin, văn bản, tài liệu, đồ họa, logo, biểu tượng, bản ghi âm, phần mềm và mã nguồn trên các Trang web Coda, bao gồm các nền tảng mà thông qua đó Coda cung cấp Dịch vụ cho bạn (“Nội dung Chủ yếu”).

7.2. Trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản này, nếu không tất cả nội dung của bên thứ ba trên các Trang web Coda đều thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho Coda theo các luật có liên quan.

7.3. Trừ khi được cho phép rõ ràng theo các Điều khoản này, nếu không bạn không có quyền, quyền sở hữu, hoặc lợi ích nào trong hoặc đối với Nội dung Chủ yếu. Bạn không được, nếu không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi (hoặc của nhà cung cấp hoặc bên cấp phép của chúng tôi, nếu có), dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào:

(a) Điều chỉnh, tái tạo, sửa đổi, hiển thị, thực hiện, xuất bản, phân phối, phổ biến, phát sóng, lưu hành hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ Nội dung Chủ yếu nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, hiển thị và phân phối bất kỳ Nội dung Chủ yếu nào thông qua trang web của bên thứ ba hoặc môi trường máy tính kết nối mạng khác); hoặc

(b) Thương mại hóa bất kỳ thông tin, hàng hóa hoặc dịch vụ nào từ hoặc liên quan đến bất kỳ Nội dung Chủ yếu nào.

8. Dữ liệu Cá nhân và Thông tin Bảo mật

8.1. Chính sách Quyền riêng tư

Coda có thể truy cập, thu thập, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình cung cấp Dịch vụ cho bạn. Bạn thừa nhận, chấp nhận và hiểu rằng việc truy cập, thu thập, tiết lộ và/hoặc xử lý đó sẽ tuân theo Chính sách Quyền riêng tư của Coda.

8.2. Nghĩa vụ của người dùng liên quan đến dữ liệu cá nhân

Khi sử dụng Dịch vụ, dưới bất kỳ hình thức nào, bạn đồng ý không:

(a) Thu hoạch hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào về hoặc liên quan đến người dùng hoặc cá nhân khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào;

(b) Sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về người dùng hoặc cá nhân khác liên quan đến hành vi và hoạt động bị cấm được nêu trong mục Nghĩa vụ của Người dùng; và

(c) Truyền tải, công bố, chia sẻ, tiết lộ hoặc đăng thông tin bảo mật hoặc thông tin cá nhân của cá nhân khác.

8.3. Thông tin bảo mật

Bạn không được tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ bất kỳ nội dung nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc theo bất kỳ mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (chẳng hạn như thông tin nội bộ hoặc thông tin độc quyền và bảo mật được tìm hiểu hoặc tiết lộ như một phần của mối quan hệ việc làm hoặc theo thỏa thuận không tiết lộ).

9. Bồi thường và Trách nhiệm pháp lý

[fs-toc-omit]9.1. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại cho Coda, các chi nhánh và công ty con của Coda, và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, đại diện và nhà cung cấp bên thứ ba của họ, khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, kiện tụng, tố tụng, tổn thất, trách nhiệm, phí tổn, thiệt hại và chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và/hoặc bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với các Điều khoản này.

[fs-toc-omit]9.2. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

9.2.1. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Coda và các nhân viên, giám đốc, đại lý và đại diện tương ứng của họ sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt hoặc do hậu quả nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các Trang web và/hoặc Dịch vụ của Coda (bao gồm cả việc không thể sử dụng Dịch vụ), hoặc bất kỳ Mã Nhà phát hành nào được mua hoặc các giao dịch được thực hiện thông qua Dịch vụ.

9.2.2. Trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành, trong mọi trường hợp trách nhiệm tổng hợp của Coda và các nhân viên, giám đốc, đại lý và đại diện tương ứng của họ phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc các giao dịch được dự tính trong tài liệu này, cho dù trong hợp đồng, ngoài hợp đồng (bao gồm sơ suất, trách nhiệm sản phẩm hoặc lý thuyết khác), bảo hành hoặc hình thức khác, không vượt quá số tiền thanh toán mà bạn đã thực hiện qua Dịch vụ, liên quan đến giao dịch làm phát sinh khiếu nại về trách nhiệm pháp lý.

9.2.3. Trong mọi trường hợp, Coda sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào của Coda hoặc nhân viên, đại lý hoặc đại diện của họ trong việc thực hiện nghĩa vụ theo các Điều khoản này, bất kể sự thất bại hoặc chậm trễ đó là do một sự kiện hoặc điều kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Luật pháp của một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn đối với các bảo đảm ngụ ý hoặc loại trừ hoặc giới hạn một số thiệt hại nhất định. Nếu các luật này áp dụng, một số hoặc tất cả các tuyên bố từ chối trách nhiệm, các loại trừ hoặc giới hạn nêu trên có thể không áp dụng đối với bạn và bạn có thể có các quyền ngoài những quyền có trong các Điều khoản này. Trách nhiệm pháp lý của Coda được giới hạn ở mức độ cao nhất được pháp luật cho phép.

9.2.4. Mặc dù có bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào ngược lại, nhưng bạn đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại nào mà bạn có thể có phát sinh từ các Điều khoản này phải được đưa ra hoặc nộp trước tòa án có liên quan trong khu vực pháp lý nơi bạn cư trú trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại đó có thể được nộp lần đầu tiên. Bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra sau khoảng thời gian đó sẽ bị cấm vĩnh viễn.

10. Không Bảo đảm và Tuyên bố từ chối trách nhiệm

10.1. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”. Chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi, an toàn, hoặc không có vi-rút hoặc phần mềm máy tính có hại khác.

10.2. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Coda không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ Coda, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm các quyền của bên thứ ba.

10.3. Coda không có quyền kiểm soát chất lượng, sự phù hợp cho mục đích, sự an toàn, độ tin cậy, tính hợp pháp hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác về bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào do Nhà phát hành cung cấp mà bạn mua bằng Dịch vụ. Trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản này, nếu không Coda sẽ không có nghĩa vụ hoàn tiền nếu việc mua hàng không đáp ứng mong đợi của bạn, hoặc nếu Nhà phát hành liên quan không thực hiện các cam kết của họ, mặc dù Coda sẽ nỗ lực hợp lý để hỗ trợ bạn trong các vấn đề này như được mô tả trong các mục Tranh chấp và Xử lý Lỗi. Coda không có nghĩa vụ và không thể đảm bảo rằng họ sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giao dịch của bạn một cách thỏa đáng.

10.4. Theo quyết định riêng của mình và tại bất kỳ thời điểm nào, Coda có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào hoặc vô hiệu hóa việc sử dụng Dịch vụ và/hoặc Trang web Coda vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước cho bạn, bao gồm cả việc Coda nghi ngờ có hành vi gian lận, bất hợp pháp, trái phép hoặc không đúng đắn từ phía bạn, hoặc nếu bạn đã vi phạm bất kỳ phần nào của các Điều khoản này. Coda cũng có thể áp đặt giới hạn đối với loại và/hoặc số lượng giao dịch mà bạn được phép sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo trước.

10.5. Bạn đồng ý và hiểu rằng tính khả dụng của Dịch vụ phụ thuộc vào tính khả dụng của hệ thống và mạng lưới của các nhà cung cấp dịch vụ, Kênh Thanh toán, Nhà phát hành và/hoặc các chi nhánh và công ty con của chúng tôi.

10.6. Dịch Vụ và/hoặc bất kỳ Trang web Coda nào đôi khi có thể bị trì hoãn, gián đoạn hoặc trở ngại trong một khoảng thời gian không xác định. Trong trường hợp có bất kỳ tình huống nào nêu trên, Coda sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, gián đoạn, trở ngại, giới hạn, tạm ngừng, chấm dứt nào hoặc tương tự đối với Dịch vụ và/hoặc Trang web Coda.

11. Các quy định chung

11.1. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba được cung cấp thông qua Dịch vụ có thể chuyển hướng bạn ra ngoài Trang web Coda. Xin lưu ý rằng các trang web được liên kết có thể không thuộc quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát của Coda dưới bất kỳ hình thức nào, và do đó bạn tự chịu rủi ro khi truy cập các trang đó. Coda không chịu trách nhiệm về nội dung, điều khoản sử dụng hoặc thực hành quyền riêng tư của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy, hoặc bất kỳ liên kết nào có trong một trang web được liên kết, bao gồm bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với các trang web đó. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào của bên thứ ba bằng bất kỳ cách nào không hàm ý hoặc diễn đạt mối liên kết, sự chứng thực hoặc tài trợ của Coda đối với bất kỳ trang web được liên kết nào và/hoặc bất kỳ nội dung nào trong trang web đó.

11.2. Thông báo

Chúng tôi có thể đưa ra bất kỳ thông báo nào mà pháp luật có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện dưới dạng điện tử (chẳng hạn như nhưng không giới hạn khi bạn truy cập Trang web Coda hoặc nền tảng, thông qua các biểu mẫu hoặc email, khi Coda đăng thông báo hoặc cập nhật về các Điều khoản này, hoặc khi Coda liên lạc với bạn qua email hoặc số điện thoại di động của bạn). Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi dưới dạng điện tử và đồng ý rằng tất cả các điều khoản và điều kiện, thông báo, quy tắc, tiết lộ, chính sách và các thông tin liên lạc khác từ Coda được cung cấp bằng điện tử cho bạn sẽ được coi là đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào liên quan đến thông tin liên lạc bằng văn bản và sẽ được coi là được cung cấp vào ngày liên lạc điện tử.

11.3. Không từ bỏ

Việc Coda không thực thi hoặc chậm thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào theo các Điều khoản này sẽ không được hiểu là sự từ bỏ hoặc giới hạn quyền thực thi các Điều khoản này sau đó và bắt buộc tuân thủ nghiêm ngặt theo đó.

11.4. Không chứng nhận

Các tham chiếu đến hàng hóa, dịch vụ và/hoặc doanh nghiệp trên bất kỳ Trang web Coda nào không cấu thành hoặc ngụ ý sự chứng thực, phê duyệt hoặc khuyến nghị của Coda về các hàng hóa, dịch vụ và/hoặc doanh nghiệp đó.

11.5. Chấm dứt

Theo quyết định riêng của mình, Coda có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào bất kỳ Trang web Coda, Dịch vụ và/hoặc Tài khoản Coda nào của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào. Trong trường hợp chấm dứt, các quy định trong mục Bồi thường và Trách nhiệm sẽ vẫn còn hiệu lực.

11.6. Bảo mật

Coda thực hiện tất cả các bước hợp lý để duy trì tính bảo mật của thông tin mà bạn cung cấp. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu qua Internet không được đảm bảo là hoàn toàn an toàn. Mặc dù Coda cố gắng bảo vệ tất cả các dữ liệu truyền tải qua Internet (bao gồm thông tin của bạn) và đã áp dụng các biện pháp quan trọng để giảm thiểu rủi ro bảo mật, nhưng Coda không đảm bảo và không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của bất kỳ thông tin nào mà bạn truyền tới Coda. Vì vậy, bất kỳ thông tin nào mà bạn truyền tới Coda đều sẽ là rủi ro của riêng bạn.

11.7. Mối quan hệ

Không có nội dung nào trong các Điều khoản này dành cho hoặc tạo ra bất kỳ hình thức quan hệ liên doanh, nhân viên-chủ lao động, chủ nợ-người nợ, bảo chứng, hợp doanh, hoặc bất kỳ mối quan hệ ủy thác nào giữa bạn và Coda.

11.8. Chuyển nhượng

Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi. Bất kỳ nỗ lực nào của bạn để làm như vậy mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi sẽ bị coi là vô hiệu. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền chuyển nhượng các Điều khoản này và/hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi, toàn bộ hoặc một phần, vào bất kỳ lúc nào, cho bất kỳ chi nhánh hoặc công ty con nào của Coda hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, có hoặc không có thông báo cho bạn.

11.9. Điều khoản bản địa hóa

Các Điều khoản này được lập bằng tiếng Anh. Trong phạm vi mà bất kỳ phiên bản bản địa hóa nào đã dịch của các Điều khoản này mâu thuẫn với phiên bản tiếng Anh, thì các điều khoản của phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. Để biết các điều khoản bản địa hóa cho các khu vực pháp lý được chọn, vui lòng tham khảo Phần II (Điều khoản Sử dụng Bổ sung).

11.10. Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Coda, đồng thời thay thế và hủy bỏ tất cả các thỏa thuận, khiếu nại, tuyên bố và hiểu biết trước đây và hiện tại liên quan đến vấn đề chủ thể của các Điều khoản này. Không có điều chỉnh hoặc sửa đổi nào của các Điều khoản này sẽ ràng buộc Coda trừ khi được Coda đồng ý, được nêu bằng văn bản và được công bố theo cách tương tự như các phiên bản ràng buộc trước đó.

11.11. Tính tách biệt

Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này bị tòa án có thẩm quyền cho là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị giới hạn hoặc loại bỏ trong phạm vi tối thiểu cần thiết và các điều khoản còn lại sẽ vẫn còn hiệu lực đầy đủ.

11.12. Luật điều chỉnh

Trừ khi có quy định khác trong Phần II (Điều khoản Sử dụng Bổ sung):

11.12.1. Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Singapore mà không liên quan đến các quy định về xung đột pháp luật.

11.12.2. Chúng tôi (hoặc tổ chức Coda có liên quan) sẽ nỗ lực giải quyết một cách hòa thuận bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này (bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của nó), nhưng trong trường hợp những nỗ lực đó thất bại, tranh chấp đó sẽ được chuyển đến và cuối cùng được giải quyết bởi trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (“SIAC”) quản lý theo Quy tắc Trọng tài của SIAC (“Quy tắc SIAC”) trong thời gian có hiệu lực, các quy tắc đó được coi là được kết hợp bằng cách tham chiếu vào mục này về Luật Điều chỉnh. Địa điểm trọng tài sẽ là Singapore, và Tòa trọng tài sẽ bao gồm một (1) trọng tài viên. Tất cả các thủ tục tố tụng trọng tài sẽ bằng tiếng Anh. Quyết định của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và mang tính ràng buộc.

12. Tuyên bố về Người dùng

12.1. Tuổi

Dịch vụ không dành cho những người dưới độ tuổi trưởng thành tại quốc gia của bạn (gọi là “trẻ vị thành niên”). Tùy thuộc vào các hạn chế về độ tuổi cụ thể được áp dụng tại quốc gia của bạn, và trừ khi được quy định khác trong các Điều khoản này, cần có sự cho phép và chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để sử dụng Dịch vụ cho trẻ vị thành niên. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đó sẽ được coi là đã đồng ý với các Điều khoản này thay mặt cho trẻ vị thành niên và sẽ chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm việc tạo và sử dụng Tài khoản Coda của trẻ vị thành niên, việc mua hàng hoặc giao dịch của trẻ vị thành niên, và bất kể trẻ vị thành niên có được giám sát trong quá trình mua hàng hay không. Do đó, không thể hủy các giao dịch mua hàng dựa trên cơ sở chúng đã được thực hiện mà không có sự cho phép, đồng ý và/hoặc giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ.

12.2. Sử dụng cho các mục đích hợp pháp

Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các Điều khoản này và tất cả các luật, quy tắc, bộ quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định hiện hành.

12.3. Sử dụng thiết bị

Bạn đảm bảo rằng bạn đang sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web Coda trên một máy hoặc thiết bị mà bạn có quyền sở hữu, hoặc chủ sở hữu của máy hoặc thiết bị đó cho phép bạn sử dụng.

12.4. Sử dụng công cụ thanh toán

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng các công cụ thanh toán đã chọn của bạn liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi và Coda sẽ không có trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc sử dụng trái phép các công cụ thanh toán của bạn liên quan đến Dịch vụ.

13. Liên hệ với chúng tôi

Nếu có bất kỳ yêu cầu hoặc câu hỏi nào liên quan đến các Điều khoản này, bạn có thể gửi thư tới support@codapayments.com hoặc truy cập Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi.

Phần II ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG BỔ SUNG

Ngoài Điều khoản Sử dụng Chung ở trên, các điều khoản và điều kiện sử dụng bổ sung sau đây (“Điều khoản Bổ sung”) áp dụng cho các sản phẩm cụ thể của Coda và áp dụng cho người dùng ở các quốc gia sau đây. Bạn có thể truy cập bản sao của các Điều khoản này, bao gồm các Điều khoản Bổ sung áp dụng cho quốc gia của bạn, bằng cả tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tương ứng dưới đây.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG BỔ SUNG – CỤ THỂ THEO QUỐC GIA

Việt Nam

1. Phạm vi áp dụng. Nếu bạn đang cư trú tại hoặc ở Việt Nam, các điều khoản này (“Điều khoản Việt Nam”) sẽ điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ, ngoài Điều khoản Sử dụng Chung nêu trên.

2. Nhà cung cấp dịch vụ. Bạn hiểu và chấp nhận rằng các Dịch vụ được định nghĩa sẽ được cung cấp cho bạn bởi Coda Singapore, có địa chỉ đăng ký tại 53 Craig Rd #02-01 Singapore 089691, và theo đây các Điều khoản được ký kết và đồng ý giữa bạn và Coda Singapore. Người dùng ở Việt Nam có thể liên hệ với Coda Singapore qua email theo địa chỉ support.vn@codapayments.com.

3. Ràng buộc và có thể thực thi. Bạn hiểu và chấp nhận rằng các Điều khoản này cấu thành một hợp đồng ràng buộc và có thể thi hành giữa bạn và Coda Singapore, và rằng các quyền và nghĩa vụ được quy định trong các Điều khoản này sẽ có hiệu lực giữa bạn và Coda Singapore khi bạn thể hiện sự chấp nhận của mình.

4. Phân phối nội dung. Coda Singapore (a) hỗ trợ thanh toán cho các giao dịch mua nội dung kỹ thuật số qua Codapay, và (b) cung cấp dịch vụ phân phối nội dung tại Việt Nam qua Codashop bằng cách bán các Mã liên quan cho bạn.

5. Nghĩa vụ tương hỗ giữa bạn và Coda. Coda có nghĩa vụ cung cấp Dịch vụ cho bạn khi bạn mua hàng. Đổi lại, bạn có nghĩa vụ đảm bảo rằng giao dịch mua hàng của bạn được thanh toán cho Coda thông qua Kênh Thanh toán đã chọn.

6. Thông tin sản phẩm. Thông tin đầy đủ về từng Mã Nhà phát hành được cung cấp trên Codashop, bao gồm giá cả, phương thức thanh toán khả dụng, phương thức giao hàng và hướng dẫn sử dụng, được nêu trong các trang sản phẩm riêng lẻ của từng Mã Nhà phát hành. Vui lòng đọc kỹ trang sản phẩm trước khi mua hàng.

7. Nội dung kỹ thuật số được cung cấp và/hoặc tiêu thụ ngay lập tức. Trừ khi có quy định khác, khi chúng tôi cung cấp cho bạn một số nội dung kỹ thuật số nhất định, giao dịch diễn ra ngay lập tức do bản chất của nội dung đó, do đó khoản khấu trừ được thực hiện ngay lập tức thông qua Kênh Thanh toán đã chọn của bạn, và nội dung hoặc Mã Nhà phát hành được ghi có ngay lập tức cho bạn thông qua các nền tảng tương ứng của Nhà phát hành hoặc được chuyển giao cho bạn trong một khoảng thời gian ngắn sau khi kết thúc thành công giao dịch mua hàng của bạn. Do đó, sau khi bạn đã mua hàng, bạn không thể rút lại hoặc hủy giao dịch mua hàng chỉ theo ý muốn và bạn sẽ không được hoàn tiền hoặc trả lại tiền. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản bạn nêu lên các tranh chấp hoặc lỗi hợp lệ theo quy trình được nêu trong các mục về Tranh chấp và Xử lý Lỗi trong Điều khoản Sử dụng Chung.

8. Sử dụng Dịch vụ bởi trẻ em dưới 18 tuổi. Dịch vụ không dành cho những người dưới mười tám (18) tuổi tại Việt Nam (“trẻ vị thành niên”) và không được sử dụng bởi trẻ vị thành niên đó mà không có sự cho phép và chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ.

9. Giải thích thêm về Mục 1.3 (Sửa đổi). Coda có quyền thay đổi các Điều khoản và cung cấp thông báo về thay đổi đó trên các nền tảng của mình, như được nêu trong Điều khoản Sử dụng Chung. Tuy nhiên, nếu bạn đã kết thúc giao dịch mua hàng trước khi thay đổi đó có hiệu lực, bạn sẽ được coi là bị ràng buộc bởi phiên bản trước của các Điều khoản.

10. Sửa đổi Mục 11.8 (Chuyển nhượng). Coda có quyền chuyển nhượng cho bất kỳ chi nhánh hoặc công ty con hoặc bên thứ ba nào của Coda theo Điều khoản Sử dụng Chung. Tuy nhiên, theo luật pháp Việt Nam, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về việc chuyển nhượng đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi việc chuyển nhượng đó có hiệu lực có nghĩa là bạn chấp nhận việc chuyển nhượng và đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản này với người được chuyển nhượng.

11. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp. Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà không liên quan đến các quy định về xung đột pháp luật của nước này. Chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết một cách hợp lý bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này (bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của nó), nhưng trong trường hợp những nỗ lực đó thất bại, các tranh chấp đó có thể được chuyển đến: (a) hòa giải, như được quy định theo Luật số 59/2010/QH12 về Bảo vệ Quyền của Người tiêu dùng và Nghị định số 99/2011/ND-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011; hoặc (b) trọng tài với SIAC, như được quy định trong Điều khoản Sử dụng Chung. Bất kỳ vụ kiện dân sự nào phát sinh từ việc không giải quyết tranh chấp theo hòa giải hoặc trọng tài có thể được chuyển đến các tòa án của Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền đối với khiếu nại, với việc loại trừ tất cả các tòa án tại bất kỳ địa điểm nào khác.

Speak to our experts

Monetize your game, app, or website with Coda
Our publisher partnerships team is available to discuss Codapay, Codashop, and xShop.
Get in touch ->
Add your payment method to Codashop
Our channel partnerships team is available to speak with payment method providers.
Be a partner ->
Get help with a Codashop transaction
Our friendly support team is available to help Codashoppers with any questions.
Get support now ->