Download:

Utolsó frissítés: 2022. május 15

A „VÁSÁRLÁS MOST” GOMBRA KATTINTVA, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ ELÉRÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL (AZ ITT MEGHATÁROZOTTAK SZERINT) ÖN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET, ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEKÉNT ELFOGADJA, HOGY AZOK KÖTELEZŐ EREJŰEK ÖNRE NÉZVE. HA ÖN NEM JOGOSULT VAGY NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET, AKKOR NEM KAP ENGEDÉLYT TŐLÜNK A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁRA. A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS (ITT MEGHATÁROZOTT) NYÚJTÁSA AZ ÖN SZÁMÁRA A CODA ÉS ÖN KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSNAK MINŐSÜL A JELEN FELTÉTELEK KÖTELEZŐ EREJÉT TEKINTVE.

1. Hatály és elfogadás

1.1. Hatály

1.1.1. A jelen Feltételek, amelyek az I. részből (Általános használati feltételek) és a II. részből (További használati feltételek) állnak (együttesen a „Feltételek”), szabályozzák a Coda Payments Pte. Ltd. („Coda Singapore”) és/vagy társvállalatai és leányvállalatai (együttesen „Coda” és „mi”, „minket” vagy „miénk”) által kínált vagy kezelt alábbi szolgáltatások (együttesen a „Szolgáltatások”) igénybevételét, beleértve a II. részben itt meghatározottakat is:

(a) a weboldal (www.codapayments.com), és az ahhoz való hozzáférés, valamint annak összes hivatkozása és funkciója;

(b) a Codashop mobilalkalmazás, a Codashop weboldala (www.codashop.com), és minden más olyan platform, amelyen keresztül a Codashop elérhető („Codashop”);

(c) a Codashopon keresztül regisztrált felhasználói fiókok („Coda-fiók”);

(d) a Codapay vagy a Codashop útján történő fizetést elősegítő és/vagy újraértékesítési szolgáltatások, ahol Ön a Coda-tól, annak harmadik fél kereskedőitől (a „Kiadók”) és/vagy fizetési csatorna partnereitől (a „Fizetési csatornák”) vásárolhat, és a Coda által a fent említett platformokon rendelkezésre bocsátott fizetési módokon keresztül végezhet kifizetéseket;

(e) a közösségi fórum (https://community.codashop.com), ahol a felhasználók megjegyzéseket tehetnek közzé („Codaclub”); és/vagy

(f) egyéb Coda alkalmazások, weboldalak és/vagy szolgáltatások, amelyek a jelen Feltételekre hivatkoznak.

1.1.2. Kérjük, olvassa el az alábbi II. részt (További használati feltételek) a jelen Feltételek angol és kiválasztott helyi nyelveken történő verzióiért, valamint az Ön lakhelye szerinti joghatóságra vonatkozó további kérdésekért.

1.1.3. Hacsak a jelen Feltételek másként nem rendelkeznek, a Feltételek ezúton jönnek létre és kerülnek elfogadásra Ön és a Coda Singapore között.

1.2. Elfogadás

Bármely Szolgáltatás használatával Ön hozzájárulását adja és elfogadja a jelen Feltételeket, és magára nézve kötelezőnek ismeri el őket. HA NEM FOGADJA EL VAGY VÁLLAJA A FELTÉTELEKET, AZONNAL HAGYJA ABBA A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁT ÉS/VAGY ELÉRÉSÉT.

1.3. Módosítások

A Coda fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen Feltételeket, illetve a platformjaira, weboldalaira vagy alkalmazásaira vonatkozó bármely szabályzatot vagy értesítést, amelyeket a Coda a Szolgáltatásokon vagy az azokra mutató hivatkozásokon közzéteheti (a „Módosított Feltételek”). Minden Módosított Feltétel a jelen hivatkozás útján a jelen Feltételek részét képezi. Az ilyen módosítások azonnal hatályba lépnek a www.codapayments.com, a www.codashop.com és a community.codashop.com oldalakon (a továbbiakban: „Coda weboldalak”) vagy más Coda alkalmazásokban, weboldalakon és/vagy platformokon történő közzététellel. A Coda ezen a platformon is értesítést fog közzétenni, hogy tájékoztassa a felhasználókat az új Feltételekről, és az utolsó módosítás dátuma a Feltételek elején található. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze a fent említett oldalakat a Feltételek legfrissebb verziójának megtekintéséhez. Ha a jelen Feltételek módosítása lényegesen módosítja az Ön jogait vagy kötelezettségeit, előfordulhat, hogy a Szolgáltatások további használatához el kell fogadnia a módosított Feltételeket. A Feltételek bármely módosítását követően a Szolgáltatások vagy a fenti platformok Ön általi további használata a módosított Feltételek folyamatos elfogadásának minősül.

1.4. Frissítések

A Coda új funkciókat, fejlesztéseket, frissítéseket, javítócsomagokat és egyéb módosításokat biztosíthat a Szolgáltatásokhoz (együttesen a „változatok”). A Coda weboldalakat, a mobilalkalmazást vagy bármely platformunkat távolról frissíthetjük, javíthatjuk vagy módosíthatjuk. Ön ezennel feljogosítja a Coda-t az ilyen módosítások telepítésére és alkalmazására. A jelen Szolgáltatási feltételek valamennyi rendelkezése minden ilyen módosításra is vonatkozik.

I. rész ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEK

2. A Szolgáltatások használata

2.1. A Feltételek alkalmazása a használaton keresztül

A jelen Feltételek attól függetlenül alkalmazandók, hogy Ön hogyan éri el vagy használja a Szolgáltatásokat, beleértve többek között a mobileszközöket, asztali eszközöket, mobil alkalmazásokat, internetböngészőket vagy bármely más eszközt, alkalmazást vagy szoftvert.

2.2. Használati licenc

2.2.1. A Coda nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható, korlátozott jogot és licencet biztosít Önnek a Coda weboldalakhoz és/vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez és azok használatához személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásra, a jelen Feltételeknek megfelelően.

2.2.2. A Coda fenntartja a jogot arra, hogy az ilyen licencet az Ön előzetes értesítése nélkül felfüggessze vagy felmondja, ha úgy találja, hogy a Szolgáltatások Ön általi használata sérti a jelen Feltételeket.

2.3. A Szolgáltatások és a Coda weboldalak elérése és használata

2.3.1. A Szolgáltatások lehetővé teszik, hogy korlátozott jogokat vásároljon bizonyos digitális tartalmak eléréséhez és használatához az itt leírtak szerint, például ajándékkódokat, alkalmazás-/játékjóváírásokat és utalványokat a Coda-tól vagy annak Kiadóitól a Coda weboldalain vagy a Kiadók weboldalain vagy platformjain keresztül, és az ilyen vásárlásokért a Fizetési csatornákon keresztül fizet:

(i) az Ön mobilszolgáltatója által kibocsátott előre fizetett mobil kreditek beváltásával vagy felhasználásával;

(ii) az ilyen vásárlás értékét hozzáadva a mobilszolgáltató által kiállított következő mobilszámlájához; vagy

(iii) a Coda Fizetési csatorna partnerei által kínált egyéb fizetési lehetőségek egyikének használatával, például e-pénztárcák, utalványbeváltások, vény nélküli fizetések útján a részt vevő kisboltokban, hitelkártyákkal és banki átutalásokkal.

A kétségek elkerülése érdekében, ezek a vásárlások nem foglalják magukban a Coda Szolgáltatásokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok vagy a Szolgáltatásokon keresztül megszerzett bármely digitális tartalom átruházását vagy megvásárlását.

2.3.2. A Szolgáltatások használatával történő vásárlások kétféle formában történnek, amelyek esetében:

(a) Ön közvetlenül harmadik fél Kiadóktól vásárol ajándékkódokat, alkalmazáson belüli/játék krediteket és utalványokat („Kiadói kódok”), nyilvántartott kereskedőként, és a Coda elősegítő szolgáltatásokat nyújt a Kiadók számára a megvásárolt Kiadói kódokért járó kifizetések feldolgozásával és begyűjtésével a Kiadók nevében;

(b) a Coda közvetlenül Önnek mint nyilvántartott kereskedőnek értékesíti tovább a Kiadói kódokat.

2.3.3. Felelősséget korlátozó nyilatkozat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a digitális tartalom (beleértve az ajándékkódokat, az alkalmazás-/játékjóváírásokat és az utalványokat) nem bír pénzbeli értékkel, csak az adott Kiadó által kiadott játékokra vagy (adott esetben) a Codashopban történő használatra korlátozott, és nem ruházható át más személyre, illetve nem váltható be semmilyen „valós” pénzre.

2.4. Fizetés-elősegítő és digitális tartalom-újraértékesítési szolgáltatások

2.4.1. Vásárlást úgy kezdeményezhet és hajthat végre, hogy úgy dönt, hogy megvásárolja a Kiadói kódokat (i) az adott Kiadó weboldalán vagy mobilplatformján keresztül, ahol a Coda weboldalaira továbbítják a fizetés teljesítése érdekében; vagy (ii) a Codashopban.

2.4.2. A Szolgáltatásokon keresztül történő fizetéshez Önnek érvényes és arra alkalmas mobiltelefonszámlával kell rendelkeznie az egyik partner mobilhálózati szolgáltatónknál, vagy a Fizetési csatornák által kibocsátott vagy elismert érvényes fizetési eszközzel.

2.4.3. Teljes mértékben Ön felel a fizetési fiókjainak vagy eszközeinek a Szolgáltatásokon keresztül történő használatáért. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Coda nem vállal felelősséget a számlái vagy fizetési eszközei harmadik felek általi jogosulatlan használatáért vagy eléréséért.

2.4.4. Banki átutalás esetén az Ön által megadott banki adatokat közvetlenül a megfelelő Fizetési csatornák gyűjtik. Ezeket az adatokat a Coda nem gyűjti, nem tárolja és nem kezeli. A Coda-tól történő vásárlás során Ön által megadott egyéb fizetési adatok feldolgozásával kapcsolatos információkért, kérjük, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat.

2.4.5. A Coda, a Kiadók és/vagy a Fizetési csatornák fenntartják a jogot és döntés lehetőségét arra, hogy bármely tranzakciót bármilyen okból elutasítsanak vagy visszautasítsanak, vagy a tranzakciótípusokra és/vagy összegekre vonatkozó korlátokat határozzanak meg.

2.5. Kiadói kódok

A Coda weboldalain keresztül vagy a Szolgáltatások bármelyikének használatával vásárolt Kiadói kódok tekintetében a megvásárolt Kódokat kibocsátó Kiadók - és nem a Coda - felelnek kizárólagosan a Kódok beváltásáért, valamint az Ön számára cserébe nyújtott árukért vagy szolgáltatásokért. Hacsak a Coda weboldalak vonatkozó termékinformációs oldalán másként nem szerepel, a Kiadói kódok nem járnak le.

2.6. A Szolgáltatások módosítása

A Coda fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatásokat részben vagy egészben bármikor, az Ön értesítésével vagy anélkül megváltoztassa, módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A Módosítások című szakasznak megfelelően a jelen Feltételek bármely megváltoztatása vagy módosítása tükröződhet. A Coda nem vállal felelősséget a Szolgáltatások bármilyen változásáért, illetve a Szolgáltatás Ön általi elérésének vagy használatának felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

2.7. Adók, illetékek és díjak

Ön felel a Coda weboldalak vagy szolgáltatások használata során vagy azok eredményeként végrehajtott vásárlások után felszámítandó adókért, illetékekért, valutaváltási díjakért, adatforgalmi díjakért és kapcsolódó díjakért.

2.8. Vitakezelés

Ha elégedetlen a Szolgáltatások használatával vásárolt Kiadói kódokkal, vagy ha úgy véli, hogy hibásan számláztak Önnek, kérjük, a probléma megoldása érdekében forduljon közvetlenül a következő felekhez:

(a) a Coda, a Codashopon keresztül történő vásárlások esetén; vagy

(b) a Kiadó, minden egyéb tranzakció esetén.

Ha nem tudja közvetlenül megoldani a problémát a Kiadóval, akkor panaszt nyújthat be vagy vitát kezdeményezhet nálunk a Kiadóval szemben. Nem tehet hamis vagy félrevezető állításokat, amikor egy vitát benyújt vagy annak későbbi kivizsgálása során. A Coda kivizsgál minden hozzá benyújtott vitás ügyet, és minden tőle telhetőt megtesz azok megoldása érdekében. Az ilyen jogviták végső megoldása azonban a Coda kizárólagos döntése, és a Coda nem vállal felelősséget a Kiadóval kapcsolatos megoldatlan jogvitákért.

2.9. Hibakezelés

A vitarendezési folyamat részeként vagy attól függetlenül a Coda megállapíthatja, hogy egy Önt érintő hiba merült fel. Ha a Coda úgy ítéli meg, hogy Önnek tévesen vagy túlszámláztak, a Coda saját belátása szerint jóváírja a számláján, vagy más módon gondoskodik a visszatérítésről a hiba kijavítása érdekében. Ha a Coda arra a következtetésre jut, hogy Önt nem terhelték meg Önt, amikor meg kellett volna, vagy kevesebbet számítottak fel, a Coda megterhelheti a számláját, vagy más módon beszedheti a kifizetést a hiba megfelelő helyreigazítása érdekében.

3. Fogyasztóvédelem

3.1. Termékleírások

A Coda mindent megtesz annak érdekében, hogy a Codashop termékleírásai a lehető legpontosabbak legyenek. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig azonban nem szavatolunk azért, hogy az ilyen termékleírások teljesek és pontosak.

3.2. Visszatérítések

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Coda weboldalak vagy szolgáltatások bármelyikével sikeresen végrehajtott tranzakciók véglegesek és nem törölhetők. Nem fogadunk el visszatérítéseket és nem adunk visszatérítéseket, kivéve, ha a jelen Feltételek kifejezetten másként rendelkeznek. Abban az esetben, ha a vitás kérdések és/vagy hibák kezelése után visszatérítésre kerül sor a Viták kezelésével és Hibakezeléssel kapcsolatos pontban leírtak szerint, a visszatérítésnek az Ön bankjának vagy fizetési szolgáltatójának történő jóváírására szolgáló időkeret az alkalmazott Fizetési csatornától, illetve az Ön bankjától vagy fizetési szolgáltatójától függ.

4. Codashop felhasználói fiókok

4.1. Fiókszolgáltatások

Ön saját döntése alapján regisztrálhat egy Coda-fiókra, amely a következőket teszi lehetővé az Ön számára:

(a) a Codaclubbal kapcsolatos megjegyzések közzététele;

(b) hozzáférés bizonyos jutalmazási rendszerekhez vagy promóciókhoz a Codashopban;

(c) a Codashopban végzett vásárlási tranzakciók nyomon követése vagy nyilvántartása; és

(d) olyan Szolgáltatások vagy Coda weboldalak egyéb funkcióinak használata, amelyek csak regisztrált felhasználók számára érhetők el.

4.2. Fiókellenőrzés

Ha regisztrál egy Coda-fiókra, megerősíti, hogy Ön teljes és pontos adatokat adott meg a Coda számára ellenőrzés céljából, és hogy Ön felel a Coda-fiókja, jelszava és a Coda-fiókja alatt végzett minden tevékenység titkosságának a megőrzéséért. Ha jogosulatlanul férnek hozzá az Ön Coda-fiókjához, azonnal értesítenie kell a Codát.

4.3. Tranzakciós előzmények

Az összes sikeres és sikertelen vásárlásról vagy feltöltésről szóló nyilvántartást a www.codashop.com oldalon érheti el. Ha bármilyen hiba vagy hiányzó információ merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Codashop HELP widgeten keresztül. A lehető leghamarabb megtesszük a szükséges lépéseket az ügy megoldása érdekében.

4.4. Coda-fiók lezárása vagy felfüggesztése szerződésszegés miatt

A Coda fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor véglegesen lezárja vagy felfüggessze az Ön Coda-fiókját vagy a hozzáférését, ha:

(a) Ön kísérletet tesz arra, illetve közvetve vagy közvetlenül olyan tevékenységet folytat, amelyeket a jelen Feltételek tiltanak;

(b) Ön megszegi a jelen Feltételek bármely rendelkezését, és ha a szerződésszegés orvosolható, azt a Coda által küldött, az ilyen szerződésszegést részletező írásos értesítés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül nem teszi meg;

(c) a Coda köteles ezt bármely szabályozó hatóság vagy bűnüldöző szerv útján megtenni;

(d) Ön csődbe megy vagy csődeljárás alá kerül;

(e) Ön hamis vagy pontatlan információkat adott meg nekünk, és nem adta meg a valós vagy helyes információkat a Coda ilyen információkat kérő írásos értesítésének kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül;

(f) a Coda megállapította, hogy Coda-fiókjának biztonsága veszélybe került, vagy a fiókjához illetéktelenül fértek hozzá, és Ön nem tesz lépéseket öt (5) napon belül azt követően, hogy a Codától írásbeli értesítést kap a szükséges korrekciós intézkedésekről;

(g) Ön nem tartja be a jelen Feltételeket vagy a Szolgáltatásokra vonatkozó további feltételeket.

4.5. A Coda-fiók felhasználó általi önkéntes lezárása

Bármikor, bármilyen okból dönthet úgy, hogy véglegesen lezárja a Coda-fiókját, amennyiben erről harminc (30) nappal korábban írásban értesíti a Codát a www.codashop.com oldal útján. Minden tranzakciót, amelyet az ilyen lezárás előtt végzett, ki kell fizetni, és a Coda fenntartja a jogot arra, hogy levonja az Ön egyenlegéből a Coda-fiókjának lezárása előtt esetlegesen felmerült ki nem fizetett díjakat, pótdíjakat vagy költségeket.

5. A Codaclub és a felhasználói tartalom használata

5.1. Felhasználói tartalom. Ön felel minden olyan tartalomért, amelyet nyilvános vagy magánjellegű módon továbbít, közzétesz, megoszt, elküld vagy posztol (a „Felhasználói tartalom”), a Codaclubon. A Coda nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a Felhasználói tartalmakért, és nem köteles folyamatosan figyelemmel kísérni, moderálni vagy áttekinteni a Felhasználói tartalmakat. A Coda azonban bármely más felhasználó kérésére vagy saját belátása szerint eltávolíthatja a jelen Feltételeket sértő Felhasználói tartalmakat.

5.2. Megtévesztés tilalma. Ön nem tüntetheti fel hamisan személyazonosságát, nem adhatja ki magát más személynek vagy szervezetnek, illetve nem vezethet félre más felhasználókat olyan Felhasználói tartalom eredetével kapcsolatban, amelyet Ön továbbít, közzétesz, megoszt, elküld vagy posztol.

5.3. Felhasználói tartalomra vonatkozó korlátozások. Ön nem továbbíthat, tehet közzé, oszthat meg, küldhet el vagy posztolhat olyan Felhasználói tartalmat, amely:

(a) más felhasználókat, személyeket vagy csoportokat zaklat, bántalmaz vagy fenyeget;

(b) megkülönböztetést alkalmaz vagy elősegíti a más felhasználókkal, személyekkel vagy csoportokkal szembeni gyűlöletet és/vagy erőszakot, többek között az etnikai hovatartozás, faji hovatartozás, gender, nem, vallás, fogyatékosság vagy bármely más személyazonossági jellemző vagy sebezhetőség alapján;

(c) rágalmazó vagy becsületsértő;

(d) sértő, obszcén, illetlen vagy szexuálisan egyértelmű;

(e) sérti a Felhasználói kötelezettségek című részben foglaltak szerinti felhasználói magatartásra vonatkozó tilalmakat;

(f) bármilyen módon sérti a szellemi tulajdonjogokat, vagy sérti a Szellemi tulajdon felhasználására és tulajdonjogára vonatkozó részt;

(g) bármilyen módon sérti más felhasználók vagy személyek magánéletét, vagy megsérti a Személyes adatokra és Bizalmas információkra vonatkozó pontot;

(h) megsérti a jelen Feltételek bármely más rendelkezését, vagy bármilyen módon illegális vagy jogellenes.

5.4. Felhasználói tartalommal kapcsolatos jogok. Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) Ön a Felhasználói tartalom tulajdonosa, vagy jogosult annak továbbítására, közzétételére, megosztására, elküldésére vagy posztolására; és (ii) a Felhasználói tartalom nem sérti a jelen Feltételeket és az Ön joghatóságában alkalmazandó bármely vonatkozó jogszabályt vagy előírást.

5.5. A Felhasználói tartalom eltávolítása. Ön elfogadja és vállalja, hogy a Coda eltávolíthatja az Ön Felhasználói tartalmát, ha az sérti a Codaclub jelen pontját vagy a jelen Feltételek bármely részét, anélkül, hogy ez hátrányosan érintené a Coda azon döntését, hogy felfüggessze vagy lezárja az Ön Coda-fiókját.

6. Felhasználói kötelezettségek

6.1. A vásárlások tekintetében Ön megerősíti, hogy: (i) Ön a Szolgáltatásokon keresztül saját kizárólagos és személyes fogyasztása céljából vásárolja meg a Kiadói kódokat; (ii) Ön nem jogosult az Önnek nyújtott tartalmakat, árukat vagy szolgáltatásokat reprodukálni, sokszorosítani, terjeszteni vagy egyéb módon hasznosítani; és (iii) Ön mindenkor betartja a Kiadói kódok megvásárlására és használatára vonatkozó összes alkalmazandó jogszabályt, szabályt és előírást.

6.2. A Szolgáltatások bármelyikének használata során Ön nem teheti meg a következőket, és nem használhatja a Szolgáltatásokat az alábbi tevékenységek végrehajtására:

6.2.1. Csalás és jogellenes magatartás

(a) A Szolgáltatások használata az alkalmazandó jogszabályokat, szabályokat vagy előírásokat sértő módon, illetve bármilyen jogellenes célból.

(b) A Szolgáltatások használata bármely alkalmazandó helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogszabály, szabály, kódex, irányelv, útmutatás, szabályzat vagy előírás szándékos vagy nem szándékos megsértésére, beleértve korlátozás nélkül a pénzmosás vagy a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos jogszabályokat és követelményeket (függetlenül attól, hogy azok bírnak-e jogi kötőerővel vagy sem).

(c) A Szolgáltatások használata bármely személy vagy szervezet megszemélyesítésére, illetve az Önnek valamely személlyel vagy szervezettel való kapcsolatának az egyéb módon történő meghamisítására.

(d) Szándékosan vagy más módon a származás, lakóhely vagy bármely azonosító eltitkolása bármilyen földrajzi korlátozás vagy egy adott országra vonatkozó feltételek megkerülése érdekében, hogy olyan termékeket és/vagy szolgáltatásokat vásároljon, amelyek az Ön lakóhelye szerinti országban nem állnak rendelkezésre vagy nem alkalmazhatók, illetve bármilyen más jogellenes célból.

(e) A Szolgáltatásokból a tulajdonjogra vonatkozó értesítések eltávolítása.

(f) Díj felszámítása másoknak a Szolgáltatások használatáért.

(g) A Szolgáltatások használata bármilyen kereskedelmi célra, harmadik fél javára vagy az itt megadott licencek által nem engedélyezett módon; vagy

(h) A Szolgáltatások használata csalárd célokra.

6.2.2. Visszaélés, zaklatás és a felhasználói élmény zavarása

(a) A Szolgáltatások bármely más felhasználó általi használatának akadályozása.

(b) A Szolgáltatások, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerverek vagy hálózatok, illetve a Szolgáltatások bármely más felhasználó általi használatának és élvezetének akadályozása, manipulálása vagy zavarása, illetve a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hálózatokra vonatkozó követelmények, eljárások, szabályzatok vagy előírások be nem tartása.

(c) A párbeszéd normális áramlásának megszakítása, vagy más olyan tevékenység, amely negatívan befolyásolja a többi felhasználó képességét a valós idejű interakciókban való részvételre.

(d) Bármely más felhasználó vagy személy számára bármely olyan anyag feltöltése, közzététele, e-mailben elküldése, továbbítása vagy más módon elérhetővé tétele, amely szoftvervírusokat, férgeket, trójai programokat vagy bármely más számítógépes kódot, rutint, fájlt vagy programot tartalmaz, amely közvetlenül vagy közvetve zavarja, manipulálja, megszakítja, megsemmisíti vagy korlátozza bármely számítógépes szoftver vagy hardver, adat vagy távközlési berendezés működését vagy integritását.

(e) Kéretlen vagy jogosulatlan hirdetések, promóciós anyagok, „levélszemét”, „spam”, „lánclevelek”, „piramisjátékok” vagy bármely más, jogosulatlan kérés feltöltése, közzététele, elküldése e-mailben, továbbítása vagy más módon elérhetővé tétele; vagy

(f) A Szolgáltatásokon keresztül olyan tartalom feltöltése, közzététele, elküldése e-mailben, továbbítása vagy más módon elérhetővé tétele, amely jogellenes, káros, fenyegető, bántalmazó, zaklató, riasztó, szorongató, kínzó, rágalmazó, vulgáris, obszcén, becsületsértő, mások magánéletét sértő, gyűlöletkeltő, diszkriminatív vagy más módon kifogásolható.

6.2.3. A Coda üzleti tevékenységének, platformjainak vagy Szolgáltatásainak károsodása

(a) Kísérlet arra, hogy kárt tegyen, megzavarja vagy más módon részt vegyen olyan tevékenységben, amely csökkenti a Coda üzletmenetét és hírnevét, valamint a Coda weboldalak más felhasználók kiszolgálására való képességét, vagy bármilyen módon akadályozza vagy megszakítja a Coda által nyújtott Szolgáltatások nyújtását.

(b) Kísérlet a Szolgáltatások (vagy azok bármely részének) dekompilálására, visszafejtésére, szétszerelésére vagy feltörésére, illetve a Coda által vagy javára létrehozott titkosítási technológia vagy biztonsági intézkedések leküzdésére vagy legyőzésére a Szolgáltatások és/vagy a Coda által továbbított, kezelt vagy tárolt adatok vonatkozásában.

(c) Kísérlet a Coda weboldalaihoz és szolgáltatásaihoz kapcsolódó fiókokhoz, számítógépekhez vagy hálózatokhoz való hozzáféréshez megfelelő felhatalmazás nélkül; vagy

(d) Bármilyen olyan intézkedés megtétele vagy magatartás tanúsítása, amely közvetlenül vagy közvetve károsíthatja, letilthatja, túlterhelheti, zavarhatja vagy ronthatja a Szolgáltatásokat, illetve a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó szervereket vagy hálózatokat.

6.2.4. Ön tudomásul veszi, hogy a fenti tevékenységek felsorolása nem teljes körű, és hogy a fentiekkel analóg, illetve jogellenes, csalárd, visszaélésszerű vagy hasonló módon kárt okozó cselekmények szintén tilosak.

7. Szellemi tulajdon felhasználása és tulajdonjoga

7.1. A Coda tulajdonát képezi minden szükséges licenc a Coda weboldalain található valamennyi információhoz, szöveghez, anyaghoz, grafikai elemhez, logóhoz, ikonhoz, hangfelvételhez, szoftverhez és forráskódhoz fűződő minden szellemi tulajdon tekintetében (beleértve minden meglévő és jövőbeni szerzői jogot, védjegyet és szabadalmi jogot), beleértve azokat a platformokat is, amelyeken keresztül a Coda a Szolgáltatásokat nyújtja Önnek („Tárgyak”).

7.2. Hacsak a jelen Feltételek másként nem rendelkeznek, a Coda weboldalain található minden harmadik fél tartalom a Coda tulajdonát képezi, vagy annak engedélyét képezi, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

7.3. Ha úgy dönt, hogy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos problémákkal vagy javasolt módosításokkal kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat ad („Visszajelzés”), akkor Ön ezennel korlátozás nélküli, végleges, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, teljesen kifizetett, jogdíjmentes jogot biztosít a Coda számára a Visszajelzés bármilyen módon és bármilyen célból történő hasznosítására, beleértve a Szolgáltatások fejlesztését, illetve egyéb termékek és szolgáltatások létrehozását.

7.4. A jelen Feltételekben kifejezetten engedélyezett esetek kivételével Önt nem illet meg semmilyen jog, jogcím vagy érdekeltség a Tárgyakra vonatkozóan. Ön a kifejezett írásos engedélyünk nélkül (vagy adott esetben beszállítóink vagy licencadóink engedélye nélkül) semmilyen formában nem jogosult:

(a) a Tárgyak bármelyikét adaptálni, reprodukálni, módosítani, megjeleníteni, előadni, közzétenni, szétosztani, terjeszteni, sugározni, elterjeszteni vagy azokból származékos műveket létrehozni (korlátozás nélkül beleértve a Tárgyak megjelenítését és terjesztését harmadik fél weboldalakon vagy más hálózati számítógépes környezetben); vagy

(b) kereskedelmi forgalomba hozni bármely információt, árut vagy szolgáltatást, amely a Tárgyak bármelyikéből származik vagy azzal kapcsolatos.

8. Személyes adatok és bizalmas információk

8.1. Adatvédelmi szabályzat

A Coda a Szolgáltatások nyújtása során hozzáférhet az Ön személyes adataihoz, gyűjtheti, közölheti és/vagy kezelheti azokat. Ön tudomásul veszi, elfogadja és tisztában van azzal, hogy az ilyen hozzáférés, gyűjtés, közlés és/vagy adatkezelés a Coda Adatvédelmi szabályzatával összhangban történik.

8.2. A felhasználó kötelezettségei a személyes adatokkal kapcsolatban

A Szolgáltatások használata során Ön vállalja, minden módon tartózkodik az alábbiaktól:

(a) más felhasználókkal vagy személyekkel kapcsolatos vagy rájuk vonatkozó információk gyűjtése vagy begyűjtése, beleértve korlátozás nélkül a személyes adatokat vagy információkat;

(b) a Szolgáltatások más felhasználókra vagy személyekre vonatkozó személyes adatok gyűjtésére vagy tárolására való használata a Felhasználói kötelezettségek című pontban meghatározott tiltott magatartásokkal és tevékenységekkel kapcsolatban; és

(c) más személy bizalmas vagy személyes adatainak továbbítása, közzététele, megosztása vagy közlése.

8.3. Bizalmas információk

Ön nem tölthet fel, tehet közzé, küldhet el e-mailben, továbbíthat vagy tehet más módon elérhetővé a Szolgáltatásokon keresztül olyan tartalmat, amelyet nem jogosult bármely jogszabály, illetve bármely szerződéses vagy bizalmi kapcsolat alapján elérhetővé tenni (például olyan bennfentes információkat, illetve védett és bizalmas információkat, amelyekről munkaviszony részeként vagy titoktartási megállapodás alapján szereznek tudomást vagy tesznek közzé).

9. Kártalanítás és felelősség

[fs-toc-omit]9.1. Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti a Codát, annak társvállalatait és leányvállalatait, valamint ezek tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottjait, megbízottjait, licencadóit, képviselőit és harmadik fél szolgáltatóit, minden követeléssel, perrel, eljárással, veszteséggel, kötelezettséggel, kiadással, kárral és költséggel szemben, beleértve többek között az ügyvédi munkadíjakat is, amelyek a Szolgáltatások Ön általi használatából és/vagy a jelen Feltételek vagy bármely alkalmazandó jogszabály Ön általi megsértésből, vagy bármilyen, Ön és bármely harmadik fél közötti jogvitából vagy ügyből erednek vagy azzal kapcsolatosak.

[fs-toc-omit]9.2. Felelősség korlátozása

9.2.1. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, A CODA ÉS AZ ÉRINTETT ALKALMAZOTTAK, IGAZGATÓK, ÜGYNÖKÖK ÉS KÉPVISELŐK NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A KÖZVETETT, ESETI, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, AMELYEK A JELEN FELTÉTELEKKEL, A CODA WEBOLDALAK ÉS/VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁVAL (BELEÉRTVE A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁNAK ELLEHETETLENÜLÉSÉT), VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL MEGVÁSÁROLT KIADÓI KÓDOKKAL VAGY VÉGREHAJTOTT TRANZAKCIÓKKAL KAPCSOLATOSOK VAGY AZOKBÓL EREDNEK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZOK SZAVATOSSÁGON, SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS), JOGSZABÁLYON VAGY BÁRMELY MÁS JOGELMÉLETEN ALAPULNAK, VALAMINT TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY A CODA TÁJÉKOZTATÁST ADOTT-E AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

9.2.2. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A CODA ÉS ALKALMAZOTTJAINAK, IGAZGATÓINAK, MEGBÍZOTTJAINAK ÉS KÉPVISELŐINEK ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE, AMELY A JELEN FELTÉTELEKBŐL VAGY A JELEN DOKUMENTUMBAN FOGLALT TRANZAKCIÓKBÓL ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZOK SZERZŐDÉSBŐL, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, A TERMÉKFELELŐSSÉGET VAGY EGYÉB ELMÉLETET), SZAVATOSSÁGBÓL VAGY MÁSBÓL EREDNEK-E, SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL TELJESÍTETT KIFIZETÉS ÖSSZEGÉT A FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ IGÉNYT KIVÁLTÓ TRANZAKCIÓ TEKINTETÉBEN.

9.2.3. A Coda semmilyen esetben nem felelős Önnel szemben a Coda vagy annak alkalmazottjai, megbízottjai vagy képviselői által a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeik teljesítésének elmulasztásáért vagy késedelméért, amennyiben az ilyen mulasztást vagy késést olyan esemény vagy körülmény okozta, amely az észszerűség határain belül nem befolyásolható. Egyes joghatóságok jogszabályai nem teszik lehetővé a vélelmezett szavatosságok korlátozását, illetve bizonyos károk kizárását vagy korlátozását. Ha ezek a jogszabályok alkalmazandók, előfordulhat, hogy a fenti felelősség-kizárások vagy -korlátozások némelyike vagy mindegyike nem vonatkozik Önre, és a jelen Feltételekben foglaltakon túl Önt is jogok illethetik meg. A Coda felelőssége a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben korlátozott.

9.2.4. Tekintet nélkül bármely ezzel ellentétes jogszabályra, szabályra vagy előírásra, Ön elfogadja, hogy a jelen Feltételekből eredő bármely igényét az Ön tartózkodási helye szerinti joghatóság megfelelő bírósága előtt kell előterjesztenie vagy benyújtania, az ilyen igény első benyújtását követő egy (1) éven belül. Az ezen időszak után benyújtott követelések örökre elévülnek.

10. Szavatosság kizárása és a felelősség korlátozása

10.1. A SZOLGÁLTATÁSOKAT „ADOTT ÁLLAPOTBAN” NYÚJTJUK. NEM GARANTÁLJUK, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLIEK, HIBAMENTESEK, BIZTONSÁGOSAK, ILLETVE VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB KÁROS SZÁMÍTÓGÉPES SZOFTVEREKTŐL MENTESEK LESZNEK.

10.2. A CODA EZENNEL AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRJA ÉS NEM VÁLLAL SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS FELELŐSSÉGET VAGY SZAVATOSSÁGOT A CODA OLDALÁVAL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A HARMADIK FELEK JOGAINAK SÉRTETLENSÉGÉRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT.

10.3. A Coda nem felügyeli a Kiadó által nyújtott bármely áru vagy Szolgáltatás minőségét, célra való alkalmasságát, biztonságosságát, megbízhatóságát, jogszerűségét vagy bármely más szempontját, amelyet Ön a Szolgáltatások használatával megvásárol. Hacsak a jelen Feltételek másként nem rendelkeznek, a Coda nem köteles visszatérítéseket kibocsátani, ha a vásárlás nem felel meg az Ön elvárásainak, vagy ha az adott Kiadó nem teljesíti kötelezettségeit, bár a Coda minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy segítse Önt ezekben az ügyekben, a Vitákkal és Hibakezeléssel kapcsolatos pontban leírtak szerint. A Coda nem köteles és nem tudja garantálni, hogy a tranzakciójával kapcsolatos vitás ügyeket az Ön megelégedésére rendezi.

10.4. A Coda saját belátása szerint és bármikor felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Szolgáltatások és/vagy a Coda weboldalak Ön általi használatát bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, beleértve azt is, ha a Coda csalásra, jogellenes, jogosulatlan vagy helytelen magatartásra gyanakszik az Ön részéről, vagy ha Ön megsértette a jelen Feltételek bármely részét. A Coda saját belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül korlátozhatja a Szolgáltatások Ön által történő igénybevételének típusát és/vagy összegét.

10.5. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatások rendelkezésre állása a szolgáltatóink, a Fizetési csatornák, a Kiadók és/vagy társvállalataink és leányvállalataink hálózatának és rendszereinek rendelkezésre állásától függ.

10.6. A Szolgáltatások és/vagy a Coda weboldalak bármelyike időről időre elhalasztható, megzavarható vagy megszakítható határozatlan időtartamra. A fent említett körülmények bármelyike esetén a Coda nem vállal felelősséget a Szolgáltatások és/vagy a Coda weboldalak ilyen késedelmeiből, megszakításaiból, zavaraiból, korlátozásaiból, felfüggesztéseiből, megszüntetéséből vagy más hasonló okokból eredő vagy azokkal kapcsolatos követelésekért.

11. Általános rendelkezések

11.1. Harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozások

A Szolgáltatásokon keresztül biztosított harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozások arra késztethetik Önt, hogy elhagyja a Coda weboldalakat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hivatkozott oldalak semmilyen módon nem állnak a Coda tulajdonában vagy ellenőrzése alatt, és ezért Ön ezeket saját kockázatára érheti el. A Coda nem vállal felelősséget az ilyen hivatkozott weboldalak tartalmáért, használati feltételeiért vagy adatvédelmi gyakorlatáért, illetve a hivatkozott weboldalakon található bármely hivatkozásért, beleértve az ilyen weboldalak bármely módosítását vagy frissítését. Bármely harmadik fél linkjének belefoglalása semmilyen módon nem jelenti és nem fejezi ki a Coda részéről a hivatkozott weboldalak és/vagy azok bármely tartalma iránti elkötelezettséget, jóváhagyást vagy szponzorálást.

11.2. Értesítések

Előfordulhat, hogy a jogszabályok értelmében elektronikus formában kell értesítést küldenünk (például, de nem kizárólagosan, amikor felkeresi a Coda weboldalait vagy platformjait, űrlapokon vagy e-maileken keresztül, amikor a Coda értesítéseket vagy frissítéseket tesz közzé a jelen Feltételekkel kapcsolatban, vagy amikor a Coda az Ön e-mail címén vagy mobiltelefonszámán keresztül kommunikál Önnel). Ön beleegyezik abba, hogy elektronikus formában kapjon tőlünk közleményeket, és elfogadja, hogy a Coda által elektronikusan az Ön rendelkezésére bocsátott minden olyan feltétel, értesítés, szabály, közzététel, szabályzat és egyéb kommunikáció úgy tekintendő, hogy az megfelel az írásbeli közlésre vonatkozó bármely jogi követelménynek, és az elektronikus közlés időpontjában átadottnak tekintendő.

11.3. Joglemondás kizárása

Ha a Coda elmulasztja a jelen Feltételek szerinti bármely jog vagy rendelkezés érvényesítését vagy késlekedik azzal, az nem értelmezhető a jelen Feltételek későbbi érvényesítésére és azok szigorú betartásának kikényszerítésére vonatkozó jogáról való lemondásként vagy annak korlátozásként.

11.4. Jóváhagyás kizárása

A Coda weboldalakon található árukra, szolgáltatásokra és/vagy vállalkozásokra történő hivatkozások nem jelentik azt vagy utalnak arra, hogy a Coda jóváhagyja, javasolja vagy ajánlja ezeket az árukat, szolgáltatásokat és/vagy vállalkozásokat.

11.5. Megszűnés

A Coda saját belátása szerint megszüntetheti az Ön hozzáférését bármely Coda weboldalhoz, a Szolgáltatásokhoz és/vagy az Ön Coda-fiókjához, ha Ön megsérti a Feltételeket. Megszűnés esetén a Kártalanítás és felelősség című pont rendelkezései hatályban maradnak.

11.6. Biztonság

A Coda minden észszerű lépést megtesz az Ön által megadott információk biztonságának a megőrzése érdekében. Sajnos nem garantálható az interneten keresztül történő adattovábbítás teljes biztonsága. Bár a Coda mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje az interneten keresztül továbbított adatokat (beleértve az Ön adatait is), és jelentős intézkedéseket tett a biztonsági kockázatok csökkentése érdekében, a Coda nem garantálja és nem tudja biztosítani a Coda részére továbbított információk abszolút biztonságát. Ezért a Coda felé továbbított minden információ továbbítása az Ön saját kockázatára történik.

11.7. Kapcsolat

A jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem irányul közös vállalkozásra, munkavállaló-munkáltató, hitelező-adós, letéti, partnerségi vagy bármilyen vagyonkezelői kapcsolatra vagy ezek létrehozására Ön és a Coda között.

11.8. Átruházás

Az előzetes írásos jóváhagyásunk nélkül Ön nem ruházhatja át a jelen Feltételek szerinti jogait vagy kötelezettségeit vagy azok bármely részét semmilyen más félre. Az előzetes írásos jóváhagyásunk nélkül tett bármely kísérlete érvénytelennek és semmisnek minősül. Jogosultak vagyunk azonban a jelen Feltételeket és/vagy bármely kötelezettségünket – részben vagy egészben – bármikor átruházni bármely Coda társvállalatra, leányvállalatra vagy harmadik félre, az Ön értesítésével vagy anélkül.

11.9. Lokalizált feltételek

A jelen Feltételek angol nyelven készültek. Amennyiben a Feltételek bármely lefordított helyi változata ellentmond az angol változatnak, az angol változat feltételei az irányadók. Bizonyos joghatóságok lokalizált feltételeit lásd a II. részben (További használati feltételek).

11.10. Teljes megállapodás

A jelen Feltételek képezik az Ön és a Coda között létrejött teljes megállapodást, és hatályon kívül helyeznek és megszüntetnek a jelen Feltételek tárgyával kapcsolatos minden korábbi és egyidejű megállapodást, követelést, nyilatkozatot és megegyezést. A jelen Feltételek semmilyen módosítása vagy kiegészítése nem bír kötelező erővel a Codára nézve, kivéve, ha azt a Coda írásban elfogadta, és azt korábban a kötelező erejű változatokkal megegyező módon közzétette.

11.11. Elkülöníthetőség

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését valamely illetékes bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítja, akkor az adott rendelkezés a szükséges minimális mértékben korlátozásra vagy megszüntetésre kerül, és a fennmaradó rendelkezések pedig teljes mértékben hatályban maradnak.

11.12. Irányadó jog

Hacsak a II. rész (További használati feltételek) másként nem rendelkezik:

11.12.1. A jelen Feltételekre Szingapúr jogszabályai az irányadók, és azok alapján értelmezendők, tekintet nélkül a kollíziós jogszabályi rendelkezésekre.

11.12.2. Mi (vagy az érintett Coda szervezet) törekszünk a jelen Feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatos viták békés rendezésére (beleértve a jelen Feltételek létezésével, érvényességével vagy megszűnésével kapcsolatos kérdéseket is), de ha ezen erőfeszítések sikertelenek lesznek, az ilyen jogvitákat a Szingapúri Nemzetközi Választottbírósági Központ („SIAC”) által felügyelt választottbírósági eljárás során a mindenkor hatályos SIAC Választottbírósági Szabályoknak („SIAC Szabályok”) megfelelően kell rendezni, amely szabályok hivatkozás útján az Irányadó jogról szóló jelen pont szerves részét képezik. A választottbírósági eljárás helye Szingapúr, a bíróság pedig egy (1) választottbíróból áll. Minden választottbírósági eljárás angol nyelven folyik. A választottbíró döntése végleges és kötelező erejű.

12. Felhasználói nyilatkozatok

12.1. Életkor

A Szolgáltatásokat nem az Ön országában nagykorúságot még nem elért („kiskorú”) személyeknek szánjuk. Az Ön országában alkalmazandó életkori korlátozások figyelembevételével, és hacsak a jelen Feltételek másként nem rendelkeznek, a kiskorúaknak a Szolgáltatások használatára vonatkozóan egy szülő vagy egy törvényes gondviselő engedélyére és hozzájárulására van szükségük. A Szolgáltatások használatának folytatásával vélelmezni kell, hogy az ilyen szülő vagy törvényes gondviselő a kiskorú nevében elfogadta a jelen Feltételeket és felel a Szolgáltatások használatáért, beleértve a kiskorú Coda-fiókjának létrehozását és használatát, a kiskorú vásárlásait vagy tranzakcióit, valamint azt, hogy a kiskorú felügyelet alatt állt-e vagy sem az ilyen vásárlás során. Ezért a vásárlások nem törölhetők azon az alapon, hogy azok a szülő vagy gondviselő engedélye, beleegyezése és/vagy felügyelete nélkül történtek.

12.2. Felhasználás jogszerű célokra

A Szolgáltatásokat Ön köteles kizárólag jogszerű célokra, a jelen Feltételekkel, valamint az összes alkalmazandó jogszabállyal, szabállyal, kódexszel, irányelvvel, útmutatással, szabályzattal és előírással összhangban használni.

12.3. Eszköz használata

Ön szavatolja, hogy a Szolgáltatásokat vagy a Coda weboldalakat olyan gépen vagy eszközön használja, amely felett Ön rendelkezik, vagy amelynek Ön általi használatát az ilyen gép vagy eszköz tulajdonosa engedélyezte.

12.4. Fizetési eszközök használata

Kizárólag Ön felel a kiválasztott fizetési eszközök Szolgáltatásainkkal kapcsolatos használatáért, és a Coda nem vállal felelősséget Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben a fizetési eszközök Szolgáltatásokkal kapcsolatos jogosulatlan használatáért.

13. Kapcsolatfelvétel

A jelen Feltételekkel kapcsolatos kérések vagy kérdések esetén írhat a support@codapayments.com címre, vagy ellátogathat a Súgóközpontunkba.

II. rész TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK – ORSZÁGSPECIFIKUS

A fenti Általános használati feltételeken kívül a következő további használati feltételek („További feltételek”) vonatkoznak a következő országokban élő felhasználókra. Ön hozzáférhet a Feltételek egy példányához, beleértve az Ön országára vonatkozó További feltételeket is, mind angol nyelven, mind az alábbi helyi nyelveken.

Európai Unió (EU)/Európai Gazdasági Térség (EGT)/Svájc/Egyesült Királyság (UK)

1. Hatály

Ha Ön az EU/EGT, Svájc vagy az Egyesült Királyság területén lakik vagy tartózkodik, a jelen rendelkezések (az „EU rendelkezések”) az irányadók a Szolgáltatások Ön általi használatára, az Általános használati feltételek mellett, hacsak a jelen uniós vagy egyesült királyságbeli előírások másként nem rendelkeznek. A jelen uniós rendelkezések és a fenti Általános használati feltételek közötti ellentmondás esetén a jelen uniós rendelkezések az irányadók az ellentmondás megoldásához szükséges mértékben.

2. A szolgáltatások szolgáltatója

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a meghatározott Szolgáltatásokat a Coda Netherlands Holdings B.V. nyújtja Önnek, amelynek bejegyzett címe Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4th Floor, 1077XX Amszterdam, adószám: 862518866 („Coda Netherlands”), és hogy a Feltételek Ön és a Coda Netherlands között kerül megkötésre és elfogadásra. A Coda Netherlands együttműködik harmadik fél digitális tartalomkereskedőkkel/kiadókkal és fizetési csatornákkal, beleértve a Coda Payments Pte. Ltd. társult vállalkozásunkat és más partnereket, a Szolgáltatások Önnek történő nyújtása során.

3. Tartalomelosztás

A Coda Netherlands az EU-ban/EGT-ben, Svájcban és az Egyesült Királyságban a Codashopon keresztül nyújt tartalomforgalmazó szolgáltatásokat és értékesíti Önnek a vonatkozó Kódokat. A Feltételekben a „Kiadóra” vagy a „Kiadókra” vonatkozó hivatkozások a Coda Netherlands vállalatra vonatkoznak.

4. Árak

A Codashopon kínált minden ár tartalmazza az alkalmazandó ÁFÁ-t, valamint minden egyéb adót és járulékos díjat.

5. A Kódok kézbesítése

A Kódok kétféleképpen kézbesíthetők: (i) közvetlenül az egyedi játék- vagy fiókazonosítóra, vagy (ii) az Ön által megadott e-mail címre. Eltérő rendelkezés hiányában a Codashopban történő vásárláskor értesítést kap arról, hogy a vásárlási tranzakció sikeres volt, és a Kódokat a vásárlást követő rövid időn belül kiszállítjuk. A Coda Netherlands nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely abból ered, hogy Ön helytelen játék- vagy fiókazonosítót, illetve e-mail címet adott meg. Minden egyes Kód egyedi és csak egyszer váltható be az érintett Kiadónál.

6. Megfelelőség

A Coda Netherlands garantálja, hogy a Kódok megfelelnek az ajánlatban meghatározott specifikációknak, a megbízhatóság és/vagy használhatóság észszerű követelményeinek, valamint a vásárlás napján hatályos alkalmazandó jogszabályoknak. A Coda Netherlands nem vállal semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget a Kódok fent meghatározott módon történő beváltása vagy aktiválása után felfedezett hibákért vagy nem megfelelőségekért. Minden egyéb, akár kifejezett, akár hallgatólagos, szerződésen vagy jogszabályon alapuló szavatosságot a jogszabályok által megengedett mértékben kifejezetten kizárunk.

7. Törvényes elállási jog

Az EU/EGT vagy az Egyesült Királyság jogszabályai értelmében Ön jogosult visszavonni bizonyos szerződéseket a Kódok megvásárlásával kapcsolatban. Kérjük, olvassa el ezt az oldalt, ha további információkat szeretne megtudni a törvényes jogairól, valamint arról, hogy miként gyakorolhatja ezeket.

8. A felelősség korlátozásának alkalmazhatatlansága

A Feltételek 10.3. pontja nem vonatkozik Önre.

9. Irányadó jog és vitarendezés

A jelen Feltételekre Hollandia jogszabályai az irányadók, és azok alapján értelmezendők, tekintet nélkül a kollíziós jogszabályi rendelkezésekre. Igyekszünk békés úton megoldani a jelen Feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos vitákat (beleértve a jelen Feltételek létezésével, érvényességével vagy megszűnésével kapcsolatos kérdéseket is), de ha ezen erőfeszítések sikertelenek lesznek, az ilyen vitákat az amszterdami kerületi bíróság véglegesen angol nyelven rendezi, a Nemzetközi Kereskedelmi Ügyek Kamarája előtt („Holland Kereskedelmi Bíróság” vagy „Holland Kereskedelmi Bíróság Kerületi Bírósága”), bármely más bíróság illetékességének kizárásával. A holland jogszabályok szerint rendelkezésre álló ideiglenes intézkedések - beleértve a biztosítási intézkedéseket is - iránti kereset a Holland Kereskedelmi Bíróság Egyszerűsített Eljárási Bírósága előtt angol nyelvű eljárásban is lefolytatható. A Holland Kereskedelmi Bíróság vagy az Egyszerűsített Eljárási Bíróság ítéleteivel szembeni fellebbezéseket az Amszterdami Fellebbviteli Bíróság Nemzetközi Kereskedelmi Ügyek Kamarájához („Holland Kereskedelmi Fellebbviteli Bíróság”) kell benyújtani. A Holland Kereskedelmi Bíróság eljárási szabályai az alkalmazandók.

Az alkalmazandó jogszabályok arra köteleznek minket, hogy biztosítsuk az Európai Bizottság online vitarendezési platformjára mutató hivatkozást, amelyet itt érhet el: https://ec.europa.eu/consumers/odr. A Coda azonban nem köteles és nem is hajlandó részt venni a vitás ügyek rendezésére irányuló eljárásokban egy fogyasztói választottbírósági testület előtt.

10. Kötelező erejű és kikényszeríthető szerződés

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Feltételek kötelező erejű és kikényszeríthető szerződést képeznek Ön és a Coda Netherlands között, és hogy a jelen Feltételekben meghatározott jogok és kötelezettségek akkor lépnek hatályba Ön és a Coda Netherlands között, amikor Ön jelzi, hogy elfogadta azokat.

11. Elérhetőségek

Ha panasza van a Codashopon vagy a Szolgáltatásokon keresztül vásárolt Kódokkal kapcsolatban, kapcsolatba léphet velünk a Kapcsolat oldalunkon keresztül. Ha bármilyen más ügyben szeretne kapcsolatba lépni velünk, itt találja elérhetőségeinket:

Név: Coda Netherlands Holdings B.V.
Bejegyzett székhely:
Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4th Floor, 1077XX Amszterdam
Adószám:
NL 862518866B01
E-mail:
support.eu@codapayments.comSpeak to our experts

Monetize your game, app, or website with Coda
Our publisher partnerships team is available to discuss Codapay, Codashop, and xShop.
Get in touch ->
Add your payment method to Codashop
Our channel partnerships team is available to speak with payment method providers.
Be a partner ->
Get help with a Codashop transaction
Our friendly support team is available to help Codashoppers with any questions.
Get support now ->