Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách Quyền riêng tư

1. Phạm vi và Áp dụng Chính sách

1.1. Coda Payments Pte. Ltd. (“Coda Singapore”) và/hoặc các chi nhánh hoặc công ty con (gọi chung là “Coda” và “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”) chỉ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân từ bạn khi cần thiết để chúng tôi làm như vậy hoặc khi có liên quan đến các giao dịch của chúng tôi với bạn. Chính sách Quyền riêng tư này (“Chính sách”) quy định các thực hành quyền riêng tư của chúng tôi đối với việc thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao, lưu trữ, bảo quản và loại bỏ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ Coda”).

1.2. Khi bạn chấp nhận Chính sách này, bạn đồng ý với việc thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao, lưu trữ hoặc bảo quản và xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn theo cách được mô tả dưới đây.

1.3. “Dữ liệu Cá nhân” sẽ đề cập đến thông tin cá nhân của bạn với tư cách là một cá nhân, cho dù đúng hay không, mà từ đó bạn có thể được xác định, riêng thông tin cá nhân hoặc cùng với các thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có thể có quyền truy cập. Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý có thể bao gồm:

(a) Họ và tên;

(b) Địa chỉ email;

(c) Số điện thoại di động (hoặc MSISDN);

(d) Chi nhánh đơn vị bán hàng và/hoặc địa chỉ IP;

(e) Cookie và/hoặc dữ liệu thống kê/phân tích, chẳng hạn như hành vi duyệt web của bạn, trong phạm vi mà bạn có thể được xác định thông qua những điều này;

(f) Tài liệu mà có thể giúp chúng tôi xác minh tính chính xác của thông tin mà bạn đã cung cấp, chẳng hạn như Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;

(g) Các liên kết mạng xã hội hoặc hồ sơ công khai của bạn và bất kỳ thông tin cá nhân nào có thể nhìn thấy trên đó, mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi trong quá trình xử lý hỗ trợ khách hàng;

(h) Chi tiết về bản lý lịch hoặc sơ yếu lý lịch của bạn mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi trong quá trình ứng tuyển các vị trí tuyển dụng;

(i) Mật khẩu của tài khoản do bạn tạo; và

(j) Bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng Dịch vụ Coda.

1.4. Chính sách này chỉ áp dụng cho Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đang sở hữu hoặc đang kiểm soát.

1.5. Vui lòng tham khảo các Điều khoản Bổ sung dưới đây để biết các phiên bản của Chính sách này bằng cả tiếng Anh và các ngôn ngữ địa phương chọn lọc, cũng như các vấn đề bổ sung có thể áp dụng cho khu vực pháp lý nơi bạn cư trú.

1.6. Chúng tôi thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để cho phép bạn mua hàng từ chúng tôi, nhà cung cấp mạng di động của bạn hoặc nhà cung cấp kênh thanh toán của bên thứ ba có liên quan (“Kênh Thanh toán”), hoặc đơn vị bán hàng hoặc nhà phát hành sản phẩm kỹ thuật số (“Nhà phát hành”) thông qua nền tảng di động, máy chủ hoặc ứng dụng cơ sở dữ liệu của Coda, hoặc các trang web tại www.codapayments.comwww.codashop.com (“Nền tảng”).

1.7. Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách này tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước cho bạn. Mọi sửa đổi sẽ được cung cấp và công bố trên Nền tảng của chúng tôi và sẽ có hiệu lực vào ngày hiệu lực dưới đây. Bạn có thể xác định xem có sửa đổi nào đã được thực hiện hay không bằng cách tham khảo ngày mà Chính sách này đã được cập nhật lần cuối, được nêu dưới đây. Chúng tôi khuyên bạn nên định kỳ kiểm tra Chính sách này để xem lại phiên bản mới nhất. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ Coda sau khi sửa đổi sẽ cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 8 năm 2021

2. Thu thập Dữ liệu Cá nhân

2.1. Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ Coda hoặc liên lạc với chúng tôi. Trong những trường hợp này, bạn có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình trực tiếp cho chúng tôi, hoặc dữ liệu có thể được chia sẻ với chúng tôi qua các chi nhánh hoặc công ty con của chúng tôi, Kênh Thanh toán hoặc Nhà phát hành, theo sự đồng ý của bạn với các bên thứ ba này.

2.2. Bạn cũng có thể gửi Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi thông qua các phương thức khác, bao gồm:

(a) để phản hồi các thông tin trao đổi của chúng tôi;

(b) thông qua mạng xã hội hoặc diễn đàn trực tuyến;

(c) thông qua việc tham gia vào một đề xuất, chương trình hoặc khuyến mãi của chúng tôi;

(d) trong khi ứng tuyển bất kỳ cơ hội việc làm nào thông qua trang "Nghề nghiệp" trên www.codapayments.com hoặc https://jobs.lever.co/codapayments;

(e) khi bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi; và/hoặc

(f) khi bạn điền vào mẫu yêu cầu Quan hệ đối tác và Tiếp thị trên trang web của chúng tôi www.codapayments.com.

2.3. Chúng tôi cũng thu thập thông tin giao dịch, chẳng hạn như số tiền mua, ngày mua, thông tin về nội dung kỹ thuật số, hàng hóa và/hoặc dịch vụ mà bạn đang mua (“Dữ liệu Giao dịch”), để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi và tuân thủ nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ Coda và/hoặc Nền tảng của chúng tôi. Trong hầu hết các trường hợp, những dữ liệu này không được coi là Dữ liệu Cá nhân vì danh tính của bạn sẽ không rõ ràng. Tuy nhiên, trong phạm vi mà danh tính của bạn có thể được xác định từ Dữ liệu Giao dịch, chúng sẽ được xem xét và xử lý như Dữ liệu Cá nhân theo Chính sách này. Bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập Dữ liệu Giao dịch đó từ bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ Coda và/hoặc Nền tảng của chúng tôi.

2.4. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác và không gây hiểu lầm. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi có quyền yêu cầu tài liệu để xác minh thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

3. Sử dụng và Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân

3.1. Dữ liệu của bạn sẽ được xử lý cho các mục đích sau:

(a) Xử lý giao dịch và phân phối nội dung;

(b) Chiến dịch tiếp thị và quảng cáo; và

(c) Các mục đích sử dụng và tiết lộ được phép khác.

3.2. Xử lý Giao dịch và Phân phối Nội dung

3.2.1. Với tư cách là tổ chức tập hợp kênh thanh toán, nhà phân phối trực tuyến nội dung kỹ thuật số và nhà cung cấp các dịch vụ liên quan, Coda sẽ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn và chia sẻ với các bên thứ ba, bao gồm các chi nhánh hoặc công ty con của chúng tôi, Kênh Thanh toán và Nhà phát hành, nhằm mục đích cung cấp cho bạn Dịch vụ Coda, hoặc khi cần thiết để tiến hành kinh doanh với bạn.

3.2.2. Cụ thể, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được xử lý cho các mục đích sau:

(a) Tạo điều kiện cho bạn sử dụng Dịch vụ Coda;

(b) Xử lý và xác minh các giao dịch và thanh toán trực tuyến của bạn trên Nền tảng của chúng tôi;

(c) Giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giao dịch của bạn;

(d) Giảm thiểu gian lận;

(e) Bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi;

(f) Thực hiện các quyền theo hợp đồng của chúng tôi; và

(g) Cung cấp cho bạn thông tin mà bạn đã yêu cầu từ chúng tôi.

3.2.3. Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng có thể được chia sẻ cho các mục đích trên giữa Coda và:

(a) Nhà phát hành nơi bạn mua nội dung; và

(b) Kênh Thanh toán mà bạn đã chọn làm phương thức thanh toán.

3.3. Chiến dịch Tiếp thị và Quảng cáo

3.3.1. Tùy từng thời điểm, chúng tôi điều hành các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo, trong đó chúng tôi tặng thưởng cho người dùng vì họ là những người tiêu dùng hàng đầu trên Nền tảng của chúng tôi tại một quốc gia cụ thể, cho một Nhà phát hành cụ thể, hoặc trong nhiều danh mục khác nhau. Để đạt được mục đích này, chúng tôi có thể phân tích Dữ liệu Giao dịch của bạn và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để liên hệ với bạn, nhằm trao cho bạn các giải thưởng được đề nghị cho các chiến dịch khuyến mãi đó, thường là miễn phí tín dụng của Nhà phát hành hoặc Kênh Thanh toán, hoặc quà tặng miễn phí khác. Các chiến dịch khuyến mãi này do Coda thực hiện và Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào cho các mục đích đó. Nếu bạn muốn từ chối nhận quà tặng và các giải thưởng khác từ các sự kiện khuyến mãi của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

3.3.2. Nếu bạn chọn nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo liên quan đến bất kỳ Dịch vụ Coda nào, hoặc những chiến dịch được tiến hành cùng nhau, theo quan hệ đối tác, hoặc liên quan đến bất kỳ Nhà phát hành, Kênh Thanh toán hoặc bên thứ ba nào, và chúng tôi có thể chia sẻ tên, địa chỉ email và/hoặc số điện thoại di động của bạn với họ cho mục đích này. Nếu bạn muốn từ chối nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích này, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn cũng có thể từ chối bất kỳ email tiếp thị và quảng cáo nào như vậy bằng cách nhấp vào nút hủy đăng ký được cung cấp trong email đó.

3.4. Các mục đích sử dụng và tiết lộ được phép khác

3.4.1. Bạn chấp nhận rằng chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

(a) Duy trì và bảo mật bất kỳ tài khoản người dùng nào mà bạn có thể có với Coda;

(b) Thông báo cho bạn về các vấn đề liên quan đến tài khoản của bạn hoặc các giao dịch của bạn có thể yêu cầu bạn lưu ý;

(c) Xử lý các yêu cầu dịch vụ, giải quyết các mối quan ngại và trả lời các câu hỏi hoặc phản hồi mà bạn có thể liên lạc với chúng tôi;

(d) Quản lý hoặc tuân thủ các cơ chế quản lý rủi ro hoặc bảo mật nội bộ của chúng tôi;

(e) Tiến hành phân tích thống kê hoặc nghiên cứu thị trường và khách hàng;

(f) Nâng cao trải nghiệm của bạn với dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi; và

(g) Thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng đối với Chính sách này hoặc các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi nếu cần thiết.

3.4.2. Bạn hiểu và chấp nhận rằng chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các chi nhánh hoặc công ty con, Nhà phát hành, Kênh Thanh toán hoặc các bên khác theo sự cho phép hoặc yêu cầu của luật hiện hành, chẳng hạn như cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý, hoặc những người cần thiết khác, cho các mục đích sau:

(a) Đối với hoặc liên quan đến việc đàm phán bất kỳ việc sáp nhập, bán cổ phiếu hoặc tài sản của công ty, tài trợ, mua lại, thoái vốn hoặc giải thể tất cả hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi; hoặc

(b) Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để (i) tuân thủ bất kỳ luật, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành nào, hoặc yêu cầu của chính phủ; (ii) hỗ trợ trong bất kỳ cuộc điều tra hoặc thủ tục tố tụng nào; và (ii) bảo vệ sự an toàn hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ Coda, chúng tôi, hoặc bất kỳ người dùng nào của chúng tôi hoặc công chúng không bị tổn hại hoặc các hoạt động bất hợp pháp.

4. Lựa chọn, quyền và ngoại lệ của bạn

4.1. Bạn có quyền xóa Dữ liệu Cá nhân của mình hoặc rút lại sự đồng ý với việc xử lý dữ liệu đó, nếu chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân chỉ dựa trên sự đồng ý của bạn. Nếu bạn muốn xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc không muốn Dữ liệu Cá nhân của bạn được sử dụng hoặc xử lý cho các mục đích trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu Dữ liệu Cá nhân của bạn bị xóa hoặc bạn rút lại sự đồng ý của mình cho bất kỳ mục đích nào nêu trên, tùy thuộc vào tính chất yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp Dịch vụ Coda cho bạn, hoặc xử lý và hoàn thành các giao dịch bạn muốn thực hiện trên Nền tảng của chúng tôi.

4.2. Bạn có quyền truy cập, cập nhật hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn truy cập Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có trong hồ sơ về bạn hoặc yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Tùy thuộc vào tính chất yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể tính phí quản lý hợp lý mà chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi có thể.

5. Lưu trữ và Loại bỏ Dữ liệu

Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện hoặc hoàn thành mục đích mà dữ liệu được thu thập và cho đến khi không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích nào khác về pháp lý hoặc kinh doanh. Sau đó, chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn theo cách thức ngăn chặn việc tiếp tục truy cập hoặc xử lý, bao gồm nhưng không giới hạn việc xóa hoặc ẩn danh không thể đảo ngược.

6. Bảo mật

Coda nỗ lực hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhằm bảo vệ chống mất mát, lạm dụng, sửa đổi, sử dụng trái phép hoặc vô tình truy cập hoặc tiết lộ, thay đổi, hoặc phá hủy. Tuy nhiên, việc truyền tải hoặc lưu trữ dữ liệu qua Internet không được đảm bảo là hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi đã áp dụng và hiện đang thực hành các biện pháp bảo mật về hành chính, tổ chức, kỹ thuật và vật lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn với khả năng tốt nhất của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các biện pháp sau:

(a) Giới hạn quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân ở nhân viên được ủy quyền và/hoặc nhân sự cần thiết;

(b) Triển khai các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo bảo mật thông tin;

(c) Liên tục giám sát và đánh giá các biện pháp bảo vệ Dữ liệu Cá nhân; và

(d) Các biện pháp bảo mật khác, theo yêu cầu của luật pháp và quy định hiện hành tại quốc gia nơi bạn đang ở.

7. Chuyển giao Dữ liệu Quốc tế

7.1.1. Coda hoạt động trên phạm vi quốc tế. Do đó bạn chấp nhận và hiểu rằng chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu của bạn ở các quốc gia khác nhau tùy thuộc vào các quy định bản địa hóa dữ liệu hiện hành, hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với người nhận (chẳng hạn như Nhà phát hành, Kênh Thanh toán, hoặc các chi nhánh/công ty con của Coda) ở các quốc gia ngoài quốc gia nơi Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được thu thập ban đầu, để cung cấp Dịch vụ Coda cho bạn, xử lý và hoàn tất các giao dịch mà bạn muốn thực hiện trên Nền tảng của chúng tôi, hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được nêu trong Chính sách này.

7.1.2. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng người nhận ở nước ngoài sẽ cung cấp tiêu chuẩn bảo vệ cho Dữ liệu Cá nhân được chuyển giao tương đương với việc bảo vệ theo Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của EU cũng như luật bảo vệ dữ liệu tại địa phương được áp dụng trong khu vực pháp lý của bạn.

8. Thu thập Dữ liệu Thống kê

8.1. Chúng tôi thu thập, và cũng cho phép các bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn Amazon Web Services, Facebook, và Google) thu thập thông tin thống kê liên quan đến việc sử dụng trang web của bạn và các hoạt động trực tuyến khi bạn tương tác với Nền tảng của chúng tôi, bằng “cookie” và các công nghệ tương tự. Thông tin thống kê đó được ẩn danh về bản chất và không xác định danh tính của bạn. Chúng bao gồm các lượt truy cập trang, ngày giờ truy cập, và loại trình duyệt. Thông tin này được thu thập để phân tích và đánh giá nhằm giúp chúng tôi cải thiện Nền tảng và Dịch vụ Coda của chúng tôi.

8.2. “Cookies” là một tính năng trên trình duyệt Internet của bạn, trình duyệt này lưu trữ những lượng nhỏ dữ liệu trên máy tính của bạn khi bạn truy cập một trang web. Chúng cho phép chúng tôi nhận ra một thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể để chúng tôi có thể cá nhân hóa và sắp xếp nội dung theo tùy chọn của bạn và làm cho các dịch vụ và Nền tảng của chúng tôi hữu ích hơn với bạn. “Cookie” không cho chúng tôi biết bạn là ai trừ khi bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân một cách cụ thể cho chúng tôi. Bạn có thể quản lý và xóa “cookie” bằng cách chọn một số tùy chọn nhất định trên trình duyệt của bạn.

8.3. Dữ liệu thống kê của bạn có thể được chia sẻ với các đối tác bên thứ ba của chúng tôi: (i) mà chúng tôi quảng cáo; (ii) đối tác giúp chúng tôi cung cấp hoặc tối ưu hóa các dịch vụ của chúng tôi; (iii) đối tác muốn tiếp thị hàng hóa hoặc dịch vụ của họ, có thể có lợi cho bạn; hoặc (iv) đối tác muốn cải thiện hàng hóa hoặc dịch vụ của họ sẽ được cung cấp cho bạn.

9. Việc sử dụng dịch vụ của Trẻ vị thành niên

9.1. Dịch vụ Coda không dành cho những người dưới độ tuổi trưởng thành tại quốc gia của bạn (gọi là “trẻ vị thành niên”). Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ Coda và/hoặc Nền tảng của chúng tôi với sự đồng ý, cho phép và giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn, tùy theo các hạn chế về độ tuổi cụ thể đối với nội dung kỹ thuật số do chính phủ đặt ra tại quốc gia của bạn.

9.2. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ giám sát trẻ vị thành niên muốn sử dụng Dịch vụ Coda và bạn thay mặt họ chấp nhận Chính sách này, bạn đồng ý với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của họ theo Chính sách này.

10.  Liên kết đến các trang Web khác

Nền tảng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi không quản lý. Do đó, khi truy cập các trang web bên thứ ba này, bạn nên đọc các chính sách quyền riêng tư tương ứng của họ, các chính sách này sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng các trang web của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, việc sử dụng hoặc thực hành quyền riêng tư của các trang web này.

11.  Liên hệ với chúng tôi

11.1. Để liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khía cạnh nào của Chính sách này hoặc thông tin cá nhân của bạn. Từ chối nhận quà tặng và phần thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc rút lại sự đồng ý Từ chối nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo Yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn Yêu cầu cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn theo Chính sách này hoặc luật bảo vệ dữ liệu hiện hành . Bạn có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng cách gửi yêu cầu bằng liên kết này.

11.2. Đối với bất kỳ vấn đề nào khác, vui lòng liên hệ support@codapayments.com hoặc truy cập Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi.

12. Điều khoản Bổ sung

Ngoài các điều khoản nêu trên, các điều khoản bổ sung sau đây (“Điều khoản Bổ sung”) được áp dụng cho người dùng ở các quốc gia sau đây. Bạn có thể truy cập bản sao của Chính sách, bao gồm các Điều khoản Bổ sung áp dụng cho quốc gia của bạn, bằng cả tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tương ứng dưới đây.

Việt Nam

1. Phạm vi áp dụng. Nếu bạn đang cư trú tại hoặc ở Việt Nam, các điều khoản này (“Điều khoản Việt Nam”) sẽ điều chỉnh việc thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, ngoài Chính sách nêu trên.

2. Xử lý Dữ liệu Cá nhân của trẻ em dưới 18 tuổi. Dịch vụ Coda không dành cho những người dưới mười tám (18) tuổi tại Việt Nam (“trẻ vị thành niên”). Vì vậy, chúng tôi không cố ý thu thập Dữ liệu Cá nhân từ những trẻ vị thành niên đó. Chúng tôi chỉ có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân của trẻ vị thành niên với sự đồng ý, cho phép và giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ giám sát trẻ vị thành niên và bạn thay mặt họ chấp nhận Chính sách này để họ có thể sử dụng Dịch vụ Coda, bạn hiểu rằng bạn đồng ý với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của trẻ vị thành niên theo chính sách này.

3. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp. Chính sách này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà không liên quan đến các quy định về xung đột pháp luật của nước này. Chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết một cách hợp lý bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính sách này (bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của nó), nhưng trong trường hợp những nỗ lực đó không đạt được, các tranh chấp đó sẽ được chuyển đến thẩm quyền của các tòa án của Thành phố Hồ Chí Minh, với việc loại trừ tất cả các tòa án tại bất kỳ địa điểm nào khác.

Speak to our experts

Monetize your game, app, or website with Coda
Our publisher partnerships team is available to discuss Codapay, Codashop, and xShop.
Get in touch ->
Add your payment method to Codashop
Our channel partnerships team is available to speak with payment method providers.
Be a partner ->
Get help with a Codashop transaction
Our friendly support team is available to help Codashoppers with any questions.
Get support now ->