Retningslinjer for personvern

Sist oppdatert: 26. May 2022

1. Omfang og anvendelse av retningslinjer

1.1. Coda Netherlands Holdings B.V. («Coda Netherlands») og dets tilknyttede selskaper, inkludert Coda Payments Pte. Ltd. («Coda Singapore») (samlet kalt «Coda» og «vi», «oss», eller «vår/vårt/våre») respekterer personvernrettighetene til sine brukere og anerkjenner uforbeholdent viktigheten av å beskytte all informasjonen du deler med oss. Coda innhenter og behandler kun personopplysninger fra deg når det er nødvendig for oss å gjøre det eller der det er relevant for vår omgang med deg. For å oppfylle denne forpliktelsen har vi vedtatt disse retningslinjene for personvern («retningslinjene»). Disse retningslinjene beskriver vår personvernpraksis med hensyn til innhenting, behandling, bruk, offentliggjøring, overføring, oppbevaring, lagring og avhending av dine personopplysninger (som definert i punkt 1.3 nedenfor) når vi tilbyr deg våre tjenester («Coda-tjenester»), og skal gjelde hvis du bor i eller befinner deg i EU/EØS, Sveits eller Storbritannia. I tilfelle konflikter mellom disse retningslinjene og andre retningslinjer for personvern på plattformen vår, skal disse retningslinjene kontrollere i den grad det er nødvendig for å løse konflikten.

1.2. Når du godtar disse retningslinjene, godtar du innhenting, behandling, bruk, offentliggjøring, overføring, oppbevaring eller lagring og avhending av dine personopplysninger på den måten som er beskrevet i disse retningslinjene.

1.3. «Personopplysninger» skal henvise til dine personopplysninger som en enkeltperson, enten sanne eller ikke, som du kan identifiseres fra alene, eller sammen med annen informasjon vi har eller sannsynligvis vil ha tilgang til. Personopplysningene vi innhenter og behandler kan omfatte:

(a) Ditt fornavn og etternavn

(b) E-postadresse

(c) Mobilnummer (eller MSISDN)

(d) Utgivertilknytning og/eller IP-adresse

(e) Informasjonskapsler og/eller statistiske/analytiske data, slik som din nettleseratferd, i den grad du kan identifiseres gjennom disse

(f) Dokumentasjon som kan hjelpe oss med å verifisere nøyaktigheten av informasjonen du har oppgitt, slik som identitetsbevis

(g) Koblinger til dine sosiale medier eller offentlige profiler, og alle personlige opplysninger som kan være synlige derpå, som du kan gi oss i løpet av kundestøttehandlinger

(h) Detaljer i CV-en din, som du kan gi oss i løpet av søknadsprosessen på ledige stillinger, og

(i) Alle andre personlige opplysninger du oppgir til oss under bruken av Coda-tjenestene  

1.4. Innhentingen og behandlingen av dine personopplysninger gjør det mulig for deg å foreta kjøp fra oss via Codas mobilplattform, server- eller databaseapplikasjoner, eller nettsteder hos Codapayments.com, Codapay.com og Codashop.com («plattformen»).

1.5. Vi forbeholder oss retten til å endre disse retningslinjene fra tid til annen. Eventuelle endringer vil bli gjort tilgjengelige og publisert på plattformen vår og tre i kraft på ikrafttredelsesdatoen som er angitt ovenfor. Du kan avgjøre om en slik revisjon har funnet sted ved å henvise til datoen disse retningslinjene sist ble oppdatert, angitt ovenfor. I forbindelse med vesentlige endringer vil vi varsle deg enten ved å legge ut en tydelig melding om slike endringer før de trer i kraft eller ved å sende deg en melding direkte via e-post. Vi anbefaler at du sjekker disse retningslinjene med jevne mellomrom for å gjennomgå den nyeste versjonen. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, utgjør din fortsatte bruk av Coda-tjenestene etter en endring din anerkjennelse og aksept av slike endringer.

2. Innhenting av personopplysninger

2.1. Når du bruker Coda-tjenestene eller kommuniserer med oss, innhenter vi dine personopplysninger. I disse tilfellene kan du oppgi dine personopplysninger direkte til oss, eller de kan deles med oss av våre tilknyttede selskaper, din mobilnettoperatør eller den relevante tredjepartsoperatøren for betalingskanaler («betalingskanaler») eller utgiverne av digitale produkter («utgivere») i henhold til ditt samtykke gitt til disse tredjepartene.

2.2. Du kan også velge å sende inn personopplysninger til oss via andre metoder, inkludert:

(a) som svar på vår kommunikasjon

(b) gjennom sosiale medier eller nettfora

(c) gjennom deltakelse i et tilbud, program eller kampanje utført av oss

(d) når du søker på jobbmuligheter via siden «Karriere» på www.codapayments.com eller https://jobs.lever.co/codapayments

(e) når du melder deg på nyhetsbrevet vårt, og/eller

(f) når du fyller ut partnerskaps- og markedsføringsforespørselsskjemaet på nettstedet vårt, www.codapayments.com

2.3. Vi innhenter også transaksjonsinformasjon, for eksempel kjøpsbeløp, kjøpsdato, informasjon om det digitale innholdet, varer og/eller tjenester som du kjøper («transaksjonsdata»), for å følge våre legitime interesser og for å overholde vår kontraktsforpliktelse til å gi deg tilgang til Coda-tjenestene og/eller plattformen vår. I de fleste tilfeller anses disse ikke som personopplysninger, siden identiteten din ikke vil være åpenbar fra dem. I den grad identiteten din kan bli bestemt ut fra transaksjonsdataene, vil de bli ansett som personopplysninger i henhold til punkt 1.3 og behandlet som personopplysninger i henhold til disse retningslinjene. Du samtykker i vår innhenting av slike transaksjonsdata fra deg når du bruker Coda-tjenestene og/eller plattformen vår.

2.4. Du må gi oss informasjon som er nøyaktig og ikke villedende. I denne forbindelse forbeholder vi oss retten til å be om dokumentasjon for å verifisere informasjonen du gir oss.

3. Lagring av dine personopplysninger

Vi lagrer personopplysningene dine i AWS-servere i Frankfurt, Tyskland. Vær imidlertid oppmerksom på at for å behandle bestillinger og tilby kundeservice/støtte, vil visse personopplysninger overføres til Singapore samt andre land av våre behandlere (for detaljert informasjon, se avsnitt 8 og 10).

4. Juridisk grunnlag for vår behandling

4.1. Vi behandler personopplysninger kun hvis minst ett av følgende gjelder:

(a) Du har gitt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger

(b) Eksistensen av vår legitime interesse, eller den til en tredjepart, som rettferdiggjør at vi behandler personopplysningene

(c) Gjennomføringen av en kontrakt mellom deg og oss krever at vi behandler personopplysningene, og/eller

(d) Vi er pålagt å overholde juridiske og regulatoriske forpliktelser, som krever behandling av de berørte personopplysningene

4.2. Vi har satt opp en tabell nedenfor for å hjelpe deg med å forstå det juridiske grunnlaget for innhenting av hver av personopplysningene:

Avsnitt Kategorier av personopplysninger Juridisk grunnlag
Underpunkter (a), (b) og (c) i punkt 1.3 Ditt fornavn og etternavn, e-postadresse og mobilnummer (eller MSISDN) – Kontraktsforpliktelse
– Legitim interesse
– Samtykke
– Juridisk forpliktelse
Underpunkt (d) i punkt 1.3 Utgivertilknytning og/eller IP-adresse Kontraktsforpliktelse
Underpunkt (e) i punkt 1.3 Informasjonskapsler og/eller statistiske/analytiske data, slik som din nettleseratferd, i den grad du kan identifiseres gjennom disse – Samtykke
– Legitim interesse
Underpunkt (f) i punkt 1.3 Dokumentasjon som kan hjelpe oss med å verifisere nøyaktigheten av informasjonen du har oppgitt, slik som identitetsbevis – Kontraktsforpliktelse
– Legitim interesse
– Juridisk forpliktelse
Underpunkt (g) i punkt 1.3 Koblinger til dine sosiale medier eller offentlige profiler, og alle personlige opplysninger som kan være synlige derpå, som du kan gi oss i løpet av kundestøttehandlinger – Kontraktsforpliktelse
– Legitim interesse
Underpunkt (h) i punkt 1.3 Detaljer i CV-en din, som du kan gi oss i løpet av søknadsprosessen på ledige stillinger – Kontraktsforpliktelse
– Legitim interesse
– Juridisk forpliktelse

5. Bruk og offentliggjøring av personopplysninger

5.1. Dine personopplysninger skal behandles for følgende formål:

(a) Transaksjonsbehandling og levering av innhold

(b) Markedsførings- og reklamekampanjer, og

(c) Andre tillatte bruksområder og offentliggjøringer

5.2. Innholdslevering

5.2.1. Coda Netherlands tilbyr innholdsdistribusjonstjenester i EU/EØS, Sveits og Storbritannia via Codashop, og selger de relevante kodene til deg.

5.2.2. Som en nettdistributør av digitalt innhold, og leverandør av relaterte tjenester, vil Coda bruke de personopplysningene som er innhentet fra deg og dele dem med tredjeparter som Zendesk, AWS, Google Analytics, Segment og Facebook («behandlere»), inkludert våre tilknyttede selskaper, betalingskanaler og utgivere, med det formål å levere deg Coda-tjenestene, eller der det er en nødvendig del av å gjøre forretninger med deg.

5.2.3. Dine personopplysninger skal også brukes til følgende formål:

(a) Tilrettelegge din bruk av Coda-tjenestene

(b) Behandle og verifisere dine transaksjoner og betalinger på nett på plattformen vår

(c) Løse eventuelle tvister i forbindelse med transaksjonen din

(d) Redusere svindel

(e) Informere deg om produkter, tjenester eller kampanjetilbud som du kanskje synes er interessante hvis du har valgt å motta denne typen kommunikasjon

(f) Håndheve våre kontraktrettigheter og

(g) Gi deg informasjon som du har bedt om fra oss

5.2.4. For de foregående formålene vil dine personopplysninger bli delt mellom Coda Netherlands og følgende:

(a) Utgiveren som leverer innholdet til Coda  

(b) Betalingskanalen du har valgt som betalingsmetode, og

(c) Coda Singapore og behandlere

Hvis du bor i eller befinner deg i Nederland der Coda Netherlands er til stede, forstår du at Coda Netherlands fungerer som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, og Coda Singapore er behandleren som utfører behandling på vegne av den førstnevnte.

5.3. Markedsførings- og reklamekampanjer

5.3.1. Fra tid til annen kjører vi reklamekampanjer der vi belønner brukerne våre for å være de beste brukerne på plattformen vår i et bestemt land, for en bestemt utgiver eller i andre kategorier. For å oppnå dette, kan vi analysere transaksjonsinformasjon som er samlet inn fra dine kjøpstransaksjoner og bruke dine personopplysninger til å kontakte deg med det formål å tildele deg premiene som tilbys for slike kampanjetilbud, som vanligvis vil være gratis utgiver- eller betalingskanalkreditter, eller andre gratisgaver. Disse reklamekampanjene gjennomføres av Coda, og dine personopplysninger vil ikke bli delt med noen tredjepart for slike formål. Hvis du ikke ønsker å motta gaver og andre premier fra kampanjearrangementer, kan du kontakte oss.

5.3.2. Coda kan gjennomføre reklamekampanjer i fellesskap eller i samarbeid med utgivere, betalingskanaler eller andre tredjeparter. I slike tilfeller, hvis du velger å delta, kan vi dele ditt navn, e-postadresse og/eller mobilnummer med dem, slik at du kan delta i disse kampanjene. Hvis du ønsker å velge bort å delta i disse felles kampanjene, kan du kontakte oss.

5.3.3. Hvis du velger å motta markedsførings- og kampanjekommunikasjon, kan vi bruke personopplysningene dine til å varsle deg om reklamekampanjer knyttet til noen av Coda-tjenestene eller i forbindelse med utgivere, betalingskanaler eller tredjeparter, og vi kan dele ditt navn, din e-postadresse og/eller ditt mobilnummer med dem for dette formålet. Hvis du ønsker å velge bort å motta markedsførings- og personlig kommunikasjon, eller ha dine personopplysninger offentliggjort for dette formålet, kan du kontakte oss.

5.4. Annen tillatt bruk og offentliggjøringer

5.4.1. Du godtar at vi også kan bruke dine personopplysninger til følgende formål:

(a) Opprettholde og sikre eventuelle brukerkontoer du måtte ha med Coda

(b) Varsle deg om saker relatert til kontoen din eller transaksjonene dine som kan kreve din oppmerksomhet

(c) Behandle tjenesteforespørsler, løse bekymringer og svare på spørsmål eller tilbakemeldinger du kan kommunisere til oss

(d) Administrere eller overholde våre interne mekanismer for sikkerhet eller risikostyring

(e) Gjennomføre statistisk analyse eller markeds- og kundeundersøkelser, inkludert undersøkelser for å sikre kundetilfredshet. Vær oppmerksom på at vi kan dele dine personopplysninger med våre tredjeparts tjenesteleverandører for slike formål

(f) For å forbedre Coda-tjenester for å sikre at innholdet presenteres på den mest effektive måten for deg og for enheten din

(g) Forbedre dine erfaringer med våre kundeservicetjenester og

(h) Varsle deg om vesentlige endringer i disse retningslinjene eller i våre vilkår etter behov

5.4.2. Du forstår og godtar at vi også kan offentliggjøre dine personopplysninger til våre tilknyttede selskaper, utgivere, betalingskanaler eller andre parter som tillatt eller påkrevd av gjeldende lov, slik som offentlige myndigheter eller tilsynsmyndigheter, eller andre nødvendige personer, for følgende formål:

(a) For eller i forbindelse med forhandling av en fusjon, salg av selskapets aksjer eller eiendeler, finansiering, oppkjøp, salg eller oppløsning av hele eller en del av vår virksomhet eller

(b) Hvis vi mener at offentliggjøring er rimelig nødvendig for å (i) overholde gjeldende lover, forskrifter, juridiske prosesser eller statlige forespørsler (ii) bistå i etterforskninger eller rettssaker, og (ii) beskytte sikkerheten eller integriteten til Coda-tjenestene, oss eller noen av våre brukere eller offentligheten fra skade eller ulovlige aktiviteter

6. Dine valg, rettigheter og unntak

6.1. Din rett til informasjon: Du erkjenner at disse retningslinjene gir deg informasjon om formålene, juridiske rammeverk, interesser, mottakere eller kategorier av mottakere som dine personopplysninger deles med, og at personopplysningene overføres til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon. I tillegg til denne informasjonen og med det formål å sikre rettferdig og åpen behandling av dine personopplysninger, erkjenner du videre at du har mottatt ytterligere informasjon om perioden som dine personopplysninger vil bli oppbevart for, og om eksistensen av rettighetene som er gitt til deg, og hvordan du kan utøve dem. Hvis vi bestemmer oss for å behandle personopplysninger for andre formål enn de som er angitt, vil all informasjon relatert til disse nye formålene bli kommunisert til deg.

6.2. Din rett til å slette dine personopplysninger og din rett til å trekke tilbake ditt samtykke: Du har rett til å få dine personopplysninger fjernet eller trekke tilbake samtykke (når behandlingen vi utfører er basert på ditt samtykke) til behandlingen av disse. Hvis du ønsker å få personopplysningene dine slettet, eller ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan du kontakte oss. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis dine personopplysninger blir fjernet eller du trekker tilbake ditt samtykke for noen av de formålene som er nevnt ovenfor, avhengig av type forespørsel, kan det hende at vi ikke er i stand til å fortsette å levere Coda-tjenestene til deg, eller behandle og fullføre transaksjonene du ønsker å gjennomføre på plattformen vår. I tillegg vil utøvelse av rett til sletting ikke være mulig når oppbevaring av dine personopplysninger er nødvendig for overholdelse av lover og forskrifter, og spesielt for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav og tilbaketrekking av samtykke vil ikke ha noen innvirkning på de tidligere transaksjonene basert på samtykket du ga før tilbaketrekkingen, underlagt overholdelse av lovbestemte og regulatoriske forpliktelser som krever dataoppbevaring som vi er underlagt.

6.3. Din rett til tilgang til og korrigering av dine personopplysninger: Du har rett til å få tilgang til, oppdatere eller be om korrigering av personopplysningene du har gitt oss, når som helst. Hvis du ønsker å få tilgang til personopplysningene vi har registrert om deg eller ber om at vi oppdaterer eller korrigerer dine personopplysninger, kan du kontakte oss. Avhengig av typen anmodning, kan vi kreve et rimelig administrasjonsgebyr, som vi vil informere deg om så snart det er rimelig praktisk mulig.

6.4. Din rett til begrensning av behandling: Du kan be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger i de tilfellene som følger av gjeldende lover og forskrifter.

6.5. Din rett til å protestere mot databehandling: Du har rett til å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg, inkludert retten til å protestere mot markedsførings- og reklamekampanjer (som nevnt i punkt 5.3 ovenfor).

6.6. Din rett til dataportabilitet: Du har rett til å be om at dine oppgitte personopplysninger blir flyttet til en tredjepart, hvis behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt og behandlingen utføres på automatiserte måter.

6.7. Din rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Hvis forespørselen eller bekymringen din ikke løses tilfredsstillende av oss, kan du henvende deg til den nederlandske datavernmyndigheten («nederlandsk DPA»). Den nederlandske datavernmyndigheten kan gi ytterligere informasjon om dine rettigheter og våre forpliktelser i forhold til dine personopplysninger, samt håndtere eventuelle klager du har om vår behandling av dine personopplysninger. Se kontaktinformasjonen til den nederlandske DPA her.

Alle rettighetene nevnt ovenfor kan utøves ved å kontakte oss (se avsnitt 14 i disse retningslinjene).

7. Oppbevaring og avhending av personopplysninger

Dine personopplysninger vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å oppfylle eller fullføre formålet de ble samlet inn for, og inntil de ikke lenger er nødvendige for andre juridiske eller forretningsformål. Deretter avhender vi personopplysningene dine på en måte som forhindrer ytterligere tilgang eller behandling, inkludert, men ikke begrenset til, sletting eller irreversibel anonymisering.

8. Databehandlere

8.1. For behandling av bestillinger/oppfylling av kontraktsforpliktelser, levering av kundestøtte/tjenester, lagring av personopplysninger og for dataanalyser bruker vi følgende tjenesteleverandører:

(a) Zendesk, Inc. («Zendesk»): Zendesk hjelper oss med å tilby kundestøtte/tjenester til våre brukere. Referer til deres retningslinjer for personvern her.

(b) Amazon Web Services («AWS»): AWS hjelper oss med lagring av personopplysninger. Referer til deres retningslinjer for personvern her.

(c) Google Analytics fra Google LLC. («Google Analytics»): Google Analytics hjelper oss med å utføre statistiske/dataanalyser. Referer til deres retningslinjer for personvern her.

(d) Segment.io, Inc. («Segment»): Segment hjelper oss med å utføre statistisk/dataanalyse. Referer til deres retningslinjer for personvern her og

(e) Facebook, Inc. («Facebook»): Facebook hjelper oss med markedsføring og å levere ledetråder basert på ditt samtykke. Referer til deres retningslinjer for personvern her.

Vær oppmerksom på at disse behandlerne kan overføre dine personopplysninger til et sted utenfor EØS, avhengig av deres respektive retningslinjer for personvern. Derfor anbefaler vi at du leser alle retningslinjene for personvern for å finne ut mer om personvernvilkårene som gjelder for deg.

9. Sikkerhet

9.1. Coda gjør en rimelig innsats for å sikre personopplysninger i vår besittelse eller under vår kontroll, for å beskytte mot tap, misbruk, modifisering, uautorisert eller utilsiktet tilgang eller avsløring, endring eller ødeleggelse. Dessverre kan ingen dataoverføring eller lagring over Internett garanteres som helt sikkert. Vi har likevel innført og benytter for tiden administrative, organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger til det beste av vår rimelige kapasitet, inkludert, men ikke begrenset til, følgende:

(a) Begrense tilgang til personopplysninger til autorisert og/eller nødvendig personale

(b) Implementere tekniske løsninger for å sikre informasjonssikkerhet

(c) Kontinuerlig overvåking og gjennomgang av sikkerhetstiltak for personopplysningssikkerhet og

(d) Andre sikkerhetstiltak som kan være påkrevd av lovene og forskriftene som gjelder i det landet du befinner deg

10. Internasjonal overføring av personopplysninger

10.1. Ettersom vi opererer internasjonalt, vil dine personopplysninger kunne lagres og behandles i et land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS») hvor vi har virksomhet, hvor våre utgivere befinner seg og hvor våre databehandlere befinner seg (for mer informasjon om behandlere, se avsnitt 8). Du aksepterer og forstår derfor at vi kan dele dine personopplysninger med mottakere som befinner seg utenfor EØS, for å levere Coda-tjenestene til deg, behandle og fullføre transaksjonene du ønsker å utføre på plattformen vår, eller for andre formål som er angitt i disse retningslinjene.

10.2. I slike tilfeller tar vi forholdsregler for å sikre at disse utenlandske mottakerne utenfor EØS skal gi en beskyttelsesstandard for personopplysningene som overføres som er sammenlignbar med beskyttelsen i henhold til EUs personvernforskrifter, samt de lokale datavernlovene som gjelder i din jurisdiksjon. Vi vil ta alle skritt som er rimelig nødvendige for å sikre at dine personopplysninger er underlagt passende sikkerhetstiltak, som å stole på en anerkjent juridisk tilstrekkelighetsmekanisme, og/eller ved å bruke standard kontraktklausuler, der det er aktuelt, og at de behandles sikkert og i samsvar med disse retningslinjene.

11. Innhenting av statistiske data

11.1. Vi innhenter og tillater også tredjeparter (inkludert, men ikke begrenset til Facebook og Google) å innhente statistisk informasjon knyttet til din bruk av nettstedet og aktiviteter på nett når du samhandler med plattformen vår, ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologier. Slik statistisk informasjon er anonym av natur og identifiserer ikke hvem du er. Dette inkluderer sidebesøk, tilgangstider og datoer og nettlesertype. Denne informasjonen innhentes for analyse og evaluering for å hjelpe oss med å forbedre plattformen vår og Coda-tjenestene våre. Referer til våre retningslinjer for informasjonskapsler for en detaljert oversikt.

11.2. «Informasjonskapsler» er en funksjon i nettleseren din som lagrer små mengder data på datamaskinen din når du besøker et nettsted. De gjør det mulig for oss å gjenkjenne en bestemt enhet eller nettleser slik at vi kan tilpasse og kurere innhold til dine preferanser og gjøre tjenestene og plattformen mer nyttig for deg. «Informasjonskapsler» forteller ikke oss hvem du er, med mindre du spesifikt gir oss personlige identifiserbare opplysninger. Du kan administrere og slette «informasjonskapsler» ved å velge visse alternativer i nettleseren din.

11.3. Dine statistiske data kan deles med våre tredjepartspartnere: (i) som vi annonserer hos, (ii) som hjelper oss med å levere eller optimalisere våre tjenester, (iii) som ønsker å markedsføre sine varer eller tjenester som kan være av interesse for deg, eller (iv) som ønsker å forbedre sine varer eller tjenester som skal leveres til deg.

12. Bruk av mindreårige

Coda-tjenester og vår plattform er ikke rettet mot personer under 18 år («mindreårige») og vi vil ikke med viten og vilje innhente eller anmode om personopplysninger fra mindreårige. I tilfelle vi oppdager at vi utilsiktet har innhentet personopplysninger fra en mindreårig, vil vi slette denne informasjonen så raskt som mulig. Hvis du mener at vi kan ha informasjon fra eller om en mindreårig, kan du kontakte oss.

13. Koblinger til andre nettsteder

Vår plattform kan inneholde koblinger til andre nettsteder som ikke vedlikeholdes av oss. Derfor, når du besøker disse tredjepartsnettstedene, bør du lese deres respektive retningslinjer for personvern, som vil gjelde for din bruk av deres nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for innholdet, bruken eller personvernpraksisen til disse nettstedene.

14. Kontakt oss

14.1. For å kontakte oss angående alle aspekter av disse retningslinjene eller dine personlige data, inkludert men ikke begrenset til å trekke tilbake samtykke, velge bort å motta gaver og belønninger, velge bort markedsførings- og salgsfremmende kommunikasjon, be om tilgang til dine personlige data, for å be om oppdateringer eller rettelser av dine personopplysninger, eller for å utøve rettighetene dine i henhold til denne policyen eller gjeldende databeskyttelseslover, vennligst kontakt vår databeskyttelsesansvarlige og send inn forespørselen din via denne lenke.

14.2. For andre problemer, ta kontakt med support.eu@codapayments.com eller besøk vårt Hjelpesenter.

Speak to our experts

Monetize your game, app, or website with Coda
Our publisher partnerships team is available to discuss Codapay, Codashop, and xShop.
Get in touch ->
Add your payment method to Codashop
Our channel partnerships team is available to speak with payment method providers.
Be a partner ->
Get help with a Codashop transaction
Our friendly support team is available to help Codashoppers with any questions.
Get support now ->