Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Utolsó frissítés: 2022. május 15

1. A Szabályzat hatálya és alkalmazása

1.1. A Coda Netherlands Holdings B.V. („Coda Netherlands”) és annak társvállalatai, beleértve a Coda Payments Pte. Ltd-t („Coda Singapore”) (együttesen: „Coda” és „mi”, „minket” vagy „miénk”) tiszteletben tartja a felhasználók adatvédelmi jogait, és fenntartások nélkül elismeri az Ön által velünk megosztott összes adat védelmének fontosságát. A Coda csak akkor gyűjti és kezeli az Öntől származó személyes adatokat, ha erre szükség van, vagy ha ez releváns az Önnel folytatott ügyleteink szempontjából. Ezen kötelezettségvállalásunk teljesítése érdekében elfogadtuk a jelen Adatvédelmi szabályzatot (a „Szabályzat”). A jelen Szabályzat meghatározza adatvédelmi gyakorlatunkat az Ön személyes adatainak gyűjtésére, kezelésére, felhasználására, közzétételére, továbbítására, megőrzésére, tárolására és megsemmisítésére vonatkozóan (a lenti 1.3. pontban meghatározottak szerint), amikor szolgáltatásokat nyújtunk Önnek („Coda szolgáltatások”), és akkor alkalmazandó, ha Ön az Európai Unióban/EGT-ben, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban lakik vagy tartózkodik. Amennyiben a jelen Szabályzat és a Platformunkon elérhető bármely más adatvédelmi szabályzat között ellentmondás merül fel, a jelen Szabályzat az irányadó az ellentmondás megoldásához szükséges mértékben.

1.2. Amikor elfogadja a jelen Szabályzatot, Ön beleegyezik abba, hogy Személyes adatait a jelen Szabályzatban leírt módon gyűjtsék, kezeljék, felhasználják, közzétegyék, továbbítsák, megőrizzék vagy tárolják, továbbá megsemmisítsék.

1.3. „Személyes adat”: az Ön mint magánszemély személyes adatai, akár igazak, akár nem, amelyek alapján Ön önmagukban vagy más olyan információkkal együtt azonosítható, amelyekhez mi hozzáférünk vagy valószínűleg hozzáférhetünk. Az általunk gyűjtött és kezelt Személyes adatok közé tartozhatnak:

(a) az Ön vezeték- és utóneve és utóneve;

(b) e-mail cím;

(c) mobilszám (vagy MSISDN);

(d) kiadói kapcsolat és/vagy IP-cím;

(e) Sütik és/vagy statisztikai/analitikai adatok, például a böngészési magatartása, amennyiben ezek alapján Ön azonosítható;

(f) olyan dokumentáció, amely segíthet nekünk az Ön által megadott információk pontosságának ellenőrzésében, például a személyazonosság igazolásában;

(g) közösségi médiára mutató linkek vagy nyilvános profilok, valamint az azokon látható személyes adatok, amelyeket az ügyféltámogatási ügyletek során megadhat nekünk;

(h) az önéletrajzában szereplő adatok, amelyeket a meghirdetett állásokra való jelentkezés során megadhat nekünk; és

(i) minden egyéb személyes adat, amelyet a Coda Szolgáltatások használata során megadhat nekünk.

1.4. Személyes adatainak gyűjtése és kezelése lehetővé teszi, hogy Ön a Coda mobil platformján, szerverén vagy adatbázis-alkalmazásain, illetve a Codapayments.com, Codapay.com és Codashop.com weboldalain keresztül (a „Platform”) vásároljon tőlünk.

1.5. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatot időről időre módosítsuk. Bármilyen módosítást elérhetővé teszünk és közzéteszünk a Platformunkon, és az a fentiekben meghatározott hatálybalépési napon lép hatályba. Azt, hogy történt-e ilyen módosítás, a jelen Szabályzat legutóbbi frissítésének a fentiekben megadott dátumával állapítható meg. Bármely lényeges változással kapcsolatban értesíteni fogjuk Önt, vagy úgy, hogy az ilyen változásokról a hatálybalépésük előtt jól láthatóan kifüggesztünk egy értesítést, vagy közvetlenül e-mailben küldünk Önnek egy értesítést. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Szabályzatot a legújabb verzió megtekintéséhez. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig a Coda Szolgáltatások Ön általi, módosítást követően történő további használata az ilyen módosítások tudomásul vételét és elfogadását jelenti.

2. Személyes adatok gyűjtése

2.1. Amikor a Coda Szolgáltatásokat használja, vagy velünk kommunikál, gyűjtjük az Ön személyes adatait. Ilyen esetekben Ön közvetlenül megadhatja nekünk a Személyes adatait, vagy azokat megoszthatják velünk a társvállalataink, az Ön mobilhálózat-üzemeltetője vagy az érintett harmadik fél fizetési csatorna-üzemeltetője („Fizetési csatornák”), illetve a digitális termékek kiadói („Kiadók”) az Ön ezen harmadik feleknek adott hozzájárulása alapján.

2.2. Dönthet úgy is, hogy más módokon is elküld nekünk Személyes adatokat, például:

(a) az üzeneteinkre adott válaszként;

(b) közösségi médián vagy online fórumokon keresztül;

(c) egy általunk lebonyolított ajánlatban, programban vagy promócióban való részvétel útján;

(d) amikor a www.codapayments.com vagy a https://jobs.lever.co/codapayments oldalon található „Karrier” oldalon keresztül jelentkezik bármely álláslehetőségre;

(e) amikor feliratkozik a hírlevelünkre; és/vagy

(f) amikor kitölti a Partnerségekkel és marketinggel kapcsolatos érdeklődési űrlapot a weboldalunkon: www.codapayments.com.

2.3. A tranzakciós adatokat, például a vásárlás összegét, a vásárlás dátumát, az Ön által vásárolt digitális tartalmakra, árukra és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó információkat is gyűjtjük („Tranzakciós adatok”), jogos érdekeink érvényesítése és a Coda Szolgáltatásokhoz és/vagy a Platformhoz való hozzáférésre vonatkozó szerződéses kötelezettségünk teljesítése érdekében. A legtöbb esetben ezek nem minősülnek Személyes adatnak, mivel az Ön személyazonossága nem lesz nyilvánvaló belőlük. Amennyiben azonban az Ön személyazonossága a Tranzakciós adatokból megállapítható, azok az 1.3. pont szerinti Személyes adatnak minősülnek, és a jelen Szabályzat értelmében Személyes adatként kezelendők. Ön beleegyezik abba, hogy ilyen Tranzakciós adatokat gyűjtsünk Öntől, amikor a Coda Szolgáltatásokat és/vagy Platformunkat használja.

2.4. Pontos és nem félrevezető információkat kell megadnia nekünk. Ezzel kapcsolatban fenntartjuk a jogot arra, hogy dokumentációt kérjünk az Ön által megadott információk ellenőrzésére.

3. A Személyes adatai tárolása

Személyes adatait a frankfurti (Németország) AWS szervereken tároljuk. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a megrendelések feldolgozása és az ügyfélszolgálat/támogatás biztosítása érdekében bizonyos Személyes adatokat adatfeldolgozóink Szingapúrba és más országokba továbbítanak (a részletes információkat lásd a 8. és 10. pontban).

4. Az adatkezelés jogalapja

4.1. A személyes adatokat csak akkor kezeljük, ha az alábbiak közül legalább egy fennáll:

(a) Ön hozzájárult a személyes adatai kezeléséhez;

(b) jogos érdekünk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek megléte, amely indokolja a Személyes adatok általunk történő kezelését;

(c) az Ön és vállalatunk között létrejött szerződés teljesítése megköveteli, hogy a Személyes adatokat kezeljünk; és/vagy

(d) meg kell felelnünk a jogi és hatósági kötelezettségeknek, amelyek megkövetelik az érintett Személyes adatok kezelését.

4.2. Az alábbi táblázat segít megérteni az egyes Személyes adatok gyűjtésének jogalapját:

Pont A személyes adatok kategóriái Jogalap
Az 1.3. pont (a), (b) és (c) alpontja Az Ön vezetékneve és keresztneve; e-mail-címe és mobilszáma (vagy MSISDN) - Szerződéses kötelezettség
- Jogos érdek
- Hozzájárulás
- Jogi kötelezettség
Az 1.3. pont (d) alpontja Kiadói kapcsolat és/vagy IP-cím Szerződéses kötelezettség
Az 1.3. pont (e) alpontja Sütik és/vagy statisztikai/analitikai adatok, például a böngészési magatartása, amennyiben ezek alapján Ön azonosítható - Hozzájárulás
- Jogos érdek
Az 1.3. pont (f) alpontja Olyan dokumentáció, amely segíthet nekünk ellenőrizni az Ön által megadott információk pontosságát, például a személyazonosító okmány - Szerződéses kötelezettség
- Jogos érdek
- Jogi kötelezettség
Az 1.3. pont (g) alpontja Közösségi médiára mutató linkek vagy nyilvános profilok, valamint az azokon látható személyes adatok, amelyeket az ügyféltámogatási ügyletek során megadhat nekünk - Szerződéses kötelezettség
- Jogos érdek
Az 1.3. pont (h) alpontja Az önéletrajzában szereplő adatok, amelyeket a meghirdetett állásokra való jelentkezés során megadhat nekünk - Szerződéses kötelezettség
- Jogos érdek
- Jogi kötelezettség

5. A személyes adatok felhasználása és közzététele

5.1. Személyes adatait a következő célokból kezeljük:

(a) tranzakció feldolgozása és tartalom nyújtása;

(b) marketing és promóciós kampányok; és

(c) egyéb engedélyezett felhasználások és közzétételek.

5.2. Tartalomszolgáltatás

5.2.1. A Coda Netherlands az EU-ban/EGT-ben, Svájcban és az Egyesült Királyságban a Codashopon keresztül nyújt tartalomforgalmazó szolgáltatásokat, és értékesíti Önnek a vonatkozó Kódokat.

5.2.2. A digitális tartalmak online forgalmazójaként és a kapcsolódó szolgáltatások szolgáltatójaként a Coda az Öntől gyűjtött személyes adatokat felhasználja, és megosztja azokat harmadik felekkel, például Zendesk, AWS, Google Analytics, Segment és Facebook vállalatokat („Adatfeldolgozók”), beleértve társvállalatainkat, fizetési csatornáinkat és kiadóinkat, a Coda szolgáltatások nyújtása céljából, vagy ha ez az Ön üzleti tevékenységének szükséges része.

5.2.3. Személyes adatait a következő célokból is felhasználjuk:

(a) a Coda Szolgáltatások használatának elősegítése;

(b) az online tranzakciók és fizetések feldolgozása és ellenőrzése a Platformon;

(c) a tranzakcióival kapcsolatos vitás kérdések megoldása;

(d) csalás kockázatának a csökkentése;

(e) olyan termékekről, szolgáltatásokról vagy promóciós ajánlatokról szóló tájékoztatás, amelyeket Ön érdekesnek találhat, ha úgy döntött, hogy ilyen jellegű kommunikációt szeretne kapni;

(f) szerződéses jogaink érvényesítése; és

(g) az Ön által tőlünk kért információk biztosítása az Ön számára.

5.2.4. Az előzőekben említett célokból a Személyes adatait megosztjuk a Coda Netherlands vállalattal, valamint az alábbiakkal:

(a) a tartalmat a Coda részére biztosító Kiadó;

(b) az Ön által fizetési módként kiválasztott Fizetési csatorna; és

(c) a Coda Singapore és az Adatfeldolgozók.

Ha Ön Hollandiában lakik vagy tartózkodik, ahol a Coda Netherlands található, akkor Ön tudomásul veszi, hogy a Coda Netherlands az Ön személyes adatainak az adatkezelője, és a Coda Singapore az adatfeldolgozó, amely az előbbi nevében végez adatkezelést.

5.3. Marketing és promóciós kampányok

5.3.1. Időről időre promóciós kampányokat indítunk, amelyek során megjutalmazzuk felhasználóinkat, ha egy adott országban, egy adott kiadó esetében vagy más különböző kategóriákban a legtöbbet költenek a Platformunkon. Ebből a célból, ha Ön úgy dönt, hogy feliratkozik, elemezhetjük a vásárlási tranzakcióiból gyűjtött tranzakciós információkat, és felhasználhatjuk a Személyes adatait, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, hogy az ilyen promóciós kampányokhoz felajánlott díjakat odaítéljük Önnek, amelyek általában ingyenes Kiadói vagy Fizetési csatorna kreditek vagy egyéb ingyenes ajándékok. Ezeket a promóciós kampányokat a Coda végzi, és az Ön személyes adatait nem osztja meg harmadik felekkel ilyen célokra. Ha le szeretne iratkozni a promóciós eseményeken kapott ajándékok és egyéb nyeremények fogadásáról, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

5.3.2. A Coda promóciós kampányokat folytathat együtt vagy a Kiadókkal, a Fizetési csatornákkal vagy más harmadik felekkel együttműködve. Ilyen esetekben, ha feliratkozik, akkor megoszthatjuk velük az Ön nevét, e-mail címét és/vagy mobilszámát, hogy Ön részt vehessen ezekben a kampányokban. Ha le szeretne iratkozni az ezen közös promóciókban való részvételről, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

5.3.3. Ha úgy dönt, hogy feliratkozik a marketing és promóciós célú kommunikációkra, a Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy értesítsük Önt a Coda Szolgáltatások bármelyikével kapcsolatos promóciós kampányokról, illetve bármely Kiadóval, fizetési csatornával vagy harmadik féllel kapcsolatban, és e célból megoszthatjuk velük az Ön nevét, e-mail címét és/vagy mobilszámát. Ha le szeretne iratkozni a marketing és személyes kommunikációk fogadásáról, illetve arról, hogy a Személyes adatait e célból közzétegyék, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

5.4. Egyéb engedélyezett felhasználások és közzétételek

5.4.1. Ön elfogadja, hogy a Személyes adatait a következő célokra is felhasználjuk:

(a) a Coda-nál esetlegesen meglévő felhasználói fiókok karbantartása és biztosítása;

(b) értesítés az Ön fiókjával vagy tranzakcióival kapcsolatos olyan ügyekről, amelyek az Ön figyelmét igényelhetik;

(c) szolgáltatási kérelmek feldolgozása, aggályok megoldása, valamint az Ön által velünk kommunikált kérdések vagy visszajelzések megválaszolása;

(d) belső biztonsági vagy kockázatkezelési mechanizmusaink kezelése vagy betartása;

(e) statisztikai elemzés vagy piackutatás és ügyfélkutatás végzése, beleértve az ügyfelek elégedettségét biztosítófelméréseket. Felhívjuk figyelmét, hogy ilyen célból megoszthatjuk Személyesadatait harmadik fél szolgáltatóinkkal;

(f) a Coda Szolgáltatások javítása annak biztosítása érdekében, hogy a tartalom az Ön és az Ön eszköze számára a leghatékonyabb módon jelenjen meg;

(g) az ügyfélszolgálati szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalatainak javítása; és

(h) értesítés a jelen Szabályzat vagy a Használati feltételek szükség szerinti lényeges változásairól.

5.4.2. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az alábbi célokból az alkalmazandó jogszabályok által megengedett vagy megkövetelt módon közölhetjük az Ön Személyes adatait a társvállalatainkkal, a Kiadókkal, a Fizetési csatornákkal vagy más felekkel, például kormányzati hatóságokkal, szabályozó hatóságokkal vagy szükség szerinti más személyekkel:

(a) az üzleti tevékenységünk egészének vagy egy részének fúziójára, részvényeinek vagy eszközeinek eladására, finanszírozására, felvásárlására, elidegenítésére vagy megszüntetésére irányuló tárgyalásokhoz vagy azokkal kapcsolatban; vagy

(b) ha úgy véljük, hogy a közzététel észszerűen szükséges (i) az alkalmazandó jogszabályok, előírások, jogi eljárások vagy kormányzati megkeresések betartása érdekében; (ii) bármely vizsgálat vagy eljárás elősegítéséhez; és (ii) a Coda szolgáltatások, a vállaltunk, illetve bármely felhasználónk vagy a nyilvánosság biztonságának és integritásának a megvédéséhez károkkal vagy illegális tevékenységekkel szemben.

6. Választási lehetőségek, jogok és kivételek

6.1. A tájékoztatáshoz való joga: Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Szabályzat tájékoztatást nyújt Önnek azokról a célokról, jogi keretekről, érdekekről, címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel az Ön személyes adatait megosztják, valamint a Személyes adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításáról. Ezen információk mellett, valamint az Ön személyes adatai tisztességes és átlátható kezelése biztosítása érdekében, Ön tudomásul veszi továbbá, hogy további információkat kapott arról az időszakról, amely során a személyes adatait megőrzik, valamint az Önt megillető jogok létezéséről és azok gyakorlásának módjáról. Ha úgy döntünk, hogy a Személyes adatokat a jelzettektől eltérő célokból kezeljük, az új célokkal kapcsolatos összes információt közölni fogjuk Önnel.

6.2. A Személyes adatai törléséhez és a hozzájárulása visszavonásához való joga: Ön jogosult a személyes adatait eltávolítani vagy az azok kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonni (amikor az általunk végzett adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul). Ha Személyes adatait törölni kívánja, vagy vissza szeretné vonni a hozzájárulását, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy amennyiben Személyes adatait eltávolítják, vagy visszavonja hozzájárulását a fent említett célok bármelyikére vonatkozóan, a kérés jellegétől függően előfordulhat, hogy nem áll módunkban a Coda Szolgáltatásokat Önnek nyújtani, vagy a Platformon végrehajtani kívánt tranzakciókat feldolgozni és teljesíteni. Ezenkívül az adatok törléséhez való jog gyakorlása nem lehetséges, ha a Személyes adatok megőrzése a jogszabályok és előírások betartása érdekében szükséges, és különösen a jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, valamint a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtt Ön által megadott hozzájárulás alapján végzett korábbi tranzakciókat, feltéve, hogy betartja azon ránk vonatkozó jogszabályi és szabályozási kötelezettségeket, amelyek miatt adatmegőrzésre van szükség.

6.3. A Személyes adataihoz való hozzáféréshez és azok helyesbítéséhez való joga: Ön jogosult bármikor hozzáférni a nekünk megadott személyes adataihoz, frissíteni azokat, vagy kérni azok helyesbítését. Ha szeretne hozzáférni az Önről tárolt Személyes adatokhoz, vagy szeretné frissíteni vagy helyesbíteni a Személyes adatait, kapcsolatba léphet velünk. Kérelmének jellegétől függően észszerű mértékű adminisztrációs díjat számíthatunk fel, amelyről a lehető leghamarabb értesítjük Önt.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való joga: Az alkalmazandó jogszabályok és előírások által meghatározott esetekben kérheti a Személyes adatai kezelésének a korlátozását.

6.5. Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való joga: Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az Önre vonatkozó Személyes adatok kezelése ellen, ideértve a marketing és promóciós kampányok elleni tiltakozáshoz való jogot (a fenti 5.3. pontban említettek szerint).

6.6. Az adatok hordozhatóságához való joga: Ön jogosult arra, hogy kérje a megadott Személyes adatai harmadik félhez való továbbítását, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és az adatkezelést automatizált módon végzik.

6.7. Felügyeleti hatóság előtti panasztételhez fűződő joga: Ha kérését vagy aggályát nem oldjuk meg kielégítően, a holland adatvédelmi hatósághoz fordulhat („Holland Adatvédelmi Hatóság”). A Holland Adatvédelmi Hatóság további információkat tud nyújtani az Ön Személyes adataival kapcsolatos jogairól és a mi kötelezettségeinkről, valamint kezelni tudja a Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszait. Kérjük, tekintse meg a Holland Adatvédelmi Hatóság elérhetőségeit itt.

A fent felsorolt összes jog úgy érvényesíthető, ha felveszi velünk a kapcsolatot (lásd a jelen Szabályzat 14. pontját).

7. A Személyes adatok megőrzése és megsemmisítése

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg az a gyűjtés céljának megvalósításához vagy teljesítéséhez szükséges, és amíg az már semmilyen más jogi vagy üzleti célból nem szükséges. Ezt követően a Személyes adatait oly módon semmisítjük meg, amely megakadályozza a további hozzáférést vagy adatkezelés, beleértve többek között a törlést vagy a visszafordíthatatlan anonimizálást.

8. Adatfeldolgozók

8.1. A rendelések feldolgozása/szerződéses kötelezettségeink teljesítése, ügyféltámogatás/szolgáltatások nyújtása, a személyes adatok tárolása és adatelemzés céljából a következő szolgáltatókat használjuk:

(a) Zendesk, Inc. („Zendesk”): A Zendesk segít nekünk abban, hogy a felhasználók számára ügyféltámogatást/szolgáltatásokat nyújtsunk. Kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatukat itt;

(b) Amazon Web Services („AWS”): Az AWS segít nekünk a Személyes adatok tárolásában. Kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatukat itt;

(c) Google Analytics (Google LLC.) („Google Analytics”): A Google Analytics segít nekünk a statisztikai/adatelemzésben. Kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatukat itt;

(d) Segment.io, Inc. („Segment”): A Segment segít nekünk a statisztikai/adatelemzésben. Kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatukat itt; és

(e) Facebook, Inc. („Facebook”): A Facebook segít nekünk a marketingben és a potenciális ügyfelek biztosításában az Ön hozzájárulása alapján. Kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatukat itt.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek az Adatfeldolgozók az EGT-n kívüli helyre is továbbíthatják az Ön személyes adatait, a vonatkozó adatvédelmi szabályzataiktól függően. Ezért azt javasoljuk, hogy olvassa el az egyes adatvédelmi szabályzatokat, hogy megismerje az Önre vonatkozó adatvédelmi feltételeket.

9. Biztonság

9.1. A Coda észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy megvédje a birtokunkban lévő vagy ellenőrzésünk alatt álló személyes adatokat, hogy védelmet nyújtson az elvesztés, a visszaélés, a módosítás, az illetéktelen vagy véletlen hozzáférés vagy közzététel, a módosítás vagy a megsemmisítés ellen. Sajnos nem garantálható az interneten keresztül történő adattovábbítás vagy tárolás teljes biztonsága. Ennek ellenére adminisztratív, szervezési, technikai és fizikai biztonsági intézkedéseket fogadtunk el és jelenleg is alkalmazunk annak érdekében, hogy az Ön Személyes adatait a legjobb elvárható minőségben védjük, beleértve többek között az alábbiakat:

(a) a Személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozása az arra jogosult és/vagy szükséges személyzetre;

(b) technikai megoldások alkalmazása az információbiztonság biztosítása érdekében;

(c) a Személyes adatok védelmére vonatkozó intézkedések folyamatos monitorozása és felülvizsgálata; és

(d) egyéb biztonsági intézkedések, amelyeket a lakóhelye szerinti országban alkalmazandó jogszabályok és előírások megkövetelhetnek.

10. Személyes adatok nemzetközi továbbítása

10.1. Mivel nemzetközi szinten működünk, előfordulhat, hogy személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli olyan országban tároljuk és kezeljük, ahol tevékenységet végzünk, ahol a Kiadóink találhatók, és ahol az Adatfeldolgozóink találhatók (az Adatfeldolgozókkal kapcsolatos további információkért lásd a 8. pontot). Ön ezért elfogadja és tudomásul veszi, hogy Személyes adatait megoszthatjuk az EGT-n kívüli címzettekkel annak érdekében, hogy a Coda Szolgáltatásokat biztosíthassuk Önnek, az Ön által a Platformunkon végrehajtani kívánt tranzakciókat feldolgozhassuk és teljesíthessük, illetve a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb célok érdekében.

10.2. Ilyen körülmények között lépéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy az EGT-n kívül található külföldi címzettek a továbbított Személyes adatok tekintetében olyan védelmi szintet biztosítsanak, amely hasonló az EU általános adatvédelmi rendelete, valamint az Ön joghatóságában alkalmazandó helyi adatvédelmi jogszabályok által biztosított védelemhez. Minden észszerűen szükséges lépést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy a Személyes adatait megfelelő óvintézkedésekkel védjük, például elismert jogi megfelelőségi mechanizmusra támaszkodva és/vagy adott esetben általános szerződési feltételek alkalmazásával, valamint biztonságos és a jelen Szabályzattal összhangban történő kezelés útján.

11. Statisztikai adatok gyűjtése

11.1. „Sütik” és hasonló technológiák segítségével statisztikai adatokat gyűjtünk, illetve engedélyezzük harmadik feleknek (többek között a Facebooknak és a Google-nak), hogy statisztikai adatokat gyűjtsenek az Ön weboldal-használatával és online tevékenységeivel kapcsolatban, amikor Ön kapcsolatba lép a Platformunkkal. Az ilyen statisztikai adatok anonim jellegűek, és nem azonosítják Önt. Ez magában foglalja az oldallátogatásokat, a hozzáférési időpontokat és dátumokat, valamint a böngésző típusát. Ezeket az adatokat elemzés és értékelés céljából gyűjtjük, hogy segítsünk a Platformunk és a Coda Szolgáltatások fejlesztésében. Kérjük, tekintse át a Süti szabályzatunkat a részletes áttekintésért.

11.2. A „sütik” az internetböngészőjének olyan funkciói, amelyek kis mennyiségű adatot tárolnak a számítógépén, amikor Ön meglátogat egy weboldalt. Lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük az adott eszközt vagy böngészőt, hogy személyre szabhassuk és az Ön preferenciáihoz igazíthassuk a tartalmat, valamint, hogy szolgáltatásainkat és a Platformot hasznosabbá tegyük az Ön számára. A „sütik” nem közlik velünk, hogy Ön kicsoda, kivéve, ha Ön kifejezetten személyes azonosításra alkalmas adatokat ad meg nekünk. A böngészője bizonyos opcióinak kiválasztásával kezelheti és törölheti a „sütiket”.

11.3. Az Ön statisztikai adatait megoszthatjuk azon harmadik fél partnereinkkel: (i) akikkel együtt hirdetünk; (ii) akik segítenek nekünk szolgáltatásaink nyújtásában vagy optimalizálásában; (iii) akik olyan árukat vagy szolgáltatásokat kívánnak értékesíteni, amelyek érdekelhetik Önt; vagy (iv) akik javítani kívánják az Önnek nyújtandó árukat vagy szolgáltatásokat.

12. Kiskorúak általi használat

A Coda Szolgáltatások és a Platformunk nem irányul 18 év alatti személyekre („kiskorúak”), és mi sem tudatosan, sem szándékosan nem gyűjtünk vagy kérünk Személyes adatokat kiskorúaktól. Abban az esetben, ha tudomásunkra jut, hogy véletlenül kiskorúaktól gyűjtöttünk Személyes adatokat, a lehető leggyorsabban töröljük ezeket az adatokat. Ha úgy gondolja, hogy kiskorúaktól vagy kiskorúakról kaphattunk információkat, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

13. Más weboldalakra mutató linkek

Platformunk tartalmazhat más olyan weboldalakra mutató hivatkozásokat, amelyeket nem mi tartunk fenn. Ezért a harmadik felek weboldalainak meglátogatásakor el kell olvasnia a saját adatvédelmi szabályzataikat, amelyek a weboldalaik Ön általi használatára vonatkoznak. Nem vállalunk felelősséget ezen weboldalak tartalmáért, használatáért vagy adatvédelmi gyakorlataiért.

14. Vegye fel velünk a kapcsolatot

14.1. Felvenni velünk a kapcsolatot a jelen szabályzat bármely vonatkozásával vagy az Ön személyes adataival kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan a hozzájárulás visszavonását, az ajándékok és jutalmak átvételéről való leiratkozást, a marketing- és promóciós kommunikációkból való leiratkozást, a személyes adataihoz való hozzáférés kérését, frissítések vagy javítások kérését személyes adataihoz, vagy a jelen szabályzatban vagy a vonatkozó adatvédelmi törvényekben foglalt jogainak gyakorlásához lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel, és nyújtsa be kérelmét ezen a linken keresztül.

14.2. Bármilyen más probléma esetén, kérjük, írjon a support.eu@codapayments.com címre, vagy látogasson el a Súgóközpontunkba.

Speak to our experts

Monetize your game, app, or website with Coda
Our publisher partnerships team is available to discuss Codapay, Codashop, and xShop.
Get in touch ->
Add your payment method to Codashop
Our channel partnerships team is available to speak with payment method providers.
Be a partner ->
Get help with a Codashop transaction
Our friendly support team is available to help Codashoppers with any questions.
Get support now ->