Polisi Privasi
Want to know more?
Contact us

Coda Payments Pte. Ltd. dan/atau anak syarikatnya (selanjutnya disebut sebagai "Coda" dan "kami") hanya mengumpulkan data peribadi dari anda hanya bila perlu bagi kami untuk melakukannya atau di mana ia berkaitan dengan urusan kami dengan anda. 

Polisi ini menetapkan amalan privasi kami berkenaan dengan data peribadi yang kami kumpulkan melalui penyediaan perkhidmatan kami ("Perkhidmatan Coda") yang membolehkan anda membuat pembelian dari kami, pengendali rangkaian mudah alih anda, pengendali saluran pembayaran yang relevan, atau merchant (secara kolektif akan disebut sebagai "Merchants") melalui laman web mudah alih kami, aplikasi pelayan atau pangkalan data, atau laman web di Codapayments.com dan Codashop.com ("Platform"), dan hanya tertakluk untuk data peribadi seseorang yang ada dalam simpanan kami atau di bawah kawalan kami.

Kami berhak untuk mengubah polisi ini dari semasa ke semasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sebarang pindaan akan disediakan dan diterbitkan di Platform kami dan akan berkuat kuasa pada tarikh kuat kuasa yang dinyatakan di bawah. Anda boleh menyemak sebarang perubahan yang telah dilakukan dengan merujuk pada tarikh terakhir dasar ini dikemas kini seperti di bawah. Kami mengesyorkan agar anda memeriksa polisi ini secara berkala untuk menyemak versi terkini. Penggunaan Perkhidmatan Coda kami secara berterusan oleh anda merupakan pengakuan dan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

Tarikh berkuat kuasa: 28 Ogos 2019

Tarikh akhir dikemas kini: 28 Ogos 2019

Pengumpulan Data Peribadi

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan Coda kami atau berkomunikasi dengan kami, kami akan mengumpulkan data peribadi tertentu mengenai anda, sama ada benar atau tidak, dari mana anda dapat dikenali sama ada sendiri, atau bersama-sama dengan maklumat lain yang kami miliki atau mungkin ada akses ("Data Peribadi"). Data Peribadi tersebut, termasuk nama, alamat e-mel, nombor telefon bimbit (atau MSISDN), gabungan Merchant dan/atau alamat IP, mungkin diberikan kepada kami secara langsung oleh anda atau dikongsi dengan kami oleh sekutu kami, penyedia saluran pembayaran pihak ketiga (“Saluran Pembayaran”) dan Merchant berdasarkan persetujuan anda yang diberikan kepada pihak ketiga ini.

Anda juga boleh memilih untuk menyerahkan Data Peribadi kepada kami melalui kaedah lain, termasuk (i) sebagai tindak balas terhadap komunikasi kami; (ii) melalui media sosial atau forum dalam talian; dan/atau (iii) melalui penyertaan dalam tawaran, program atau promosi yang dilakukan oleh kami.

Kami juga akan mengumpulkan maklumat transaksi seperti jumlah pembelian, tarikh pembelian, atau corak pembelian, dan maklumat mengenai kandungan digital, barang dan/atau perkhidmatan yang anda beli.

Anda bersetuju untuk membenarkan kami mengumpulkan data daripada anda semasa anda menggunakan Perkhidmatan Coda dan/atau Platform kami.

Anda mesti memberi kami maklumat yang tepat dan tidak mengelirukan. Sehubungan dengan itu, kami berhak untuk meminta dokumen untuk mengesahkan maklumat yang diberikan kepada kami oleh anda.

Penggunaan dan Pendedahan Data Peribadi

Proses Transaksi dan Penyampaian Kandungan
Sebagai agregator saluran pembayaran, pengedar kandungan digital dalam talian, dan penyedia perkhidmatan berkaitan, Data Peribadi yang kami kumpulkan dari anda akan digunakan dan/atau dikongsi dengan pihak ketiga, termasuk gabungan kami, Saluran Pembayaran dan Merchant, untuk tujuan menyediakan anda dengan Perkhidmatan Coda kami atau di mana ia penting dalam menjalankan perniagaan dengan anda. Ini termasuk, (i) memudahkan  penggunaan Perkhidmatan Coda anda; (ii) memproses dan mengesahkan transaksi dan pembayaran dalam talian anda di laman web kami; (iii) menyelesaikan sebarang pertikaian berkaitan dengan transaksi anda; (iv) mengurangkan penipuan dan penyalahgunaan; (v) menguatkuasakan hak kontrak kami; dan (viii) memberi anda maklumat yang anda minta dari kami.

Kempen Pemasaran dan Promosi
Dari semasa ke semasa, kami menjalankan kempen promosi di mana kami memberi ganjaran kepada pengguna kami kerana menjadi pembeli paling banyak di Platform kami di negara tertentu, untuk merchant tertentu, atau dalam pelbagai kategori lain. Untuk tujuan ini, kami dapat menganalisis maklumat transaksi yang dikumpulkan dari transaksi pembelian anda, dan mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menghubungi anda dengan tujuan memberi anda hadiah yang ditawarkan untuk kempen promosi tersebut, yang biasanya merupakan kredit percuma dari Merchant atau Saluran Pembayaran, atau hadiah percuma lain. Kempen promosi ini dijalankan oleh Coda, dan Data Peribadi anda tidak akan dikongsi dengan rakan pihak ketiga kami untuk tujuan tersebut.

Lain-Lain Penggunaan dan Pendedahan yang Dibolehkan
Anda menerima bahawa kami mungkin mendedahkan Data Peribadi anda kepada sekutu, Merchant, Saluran Pembayaran atau pihak lain sebagaimana yang dibenarkan atau diharuskan oleh undang-undang yang berlaku, seperti:

(i) untuk atau sehubungan dengan perundingan, penggabungan, penjualan saham atau aset syarikat, pembiayaan, pemerolehan, penjualan, atau pembubaran semua atau sebahagian perniagaan kami; atau

(ii) jika kami percaya bahawa pendedahan itu wajar untuk (a) mematuhi undang-undang, peraturan, proses hukum, atau permintaan pemerintah yang berlaku; (b) membantu dalam penyiasatan atau prosiding; dan (c) melindungi keselamatan atau integriti Perkhidmatan Coda kami, pengguna kami atau orang awam daripada bahaya atau aktiviti haram.

Pilihan anda, hak anda dan pengecualian 
Sekiranya anda tidak mahu Data Peribadi anda digunakan dengan cara ini atau untuk tujuan tertentu yang lain, sila hubungi kami. Harap maklum bahawa jika anda menarik persetujuan anda untuk penggunaan kami dan/atau pendedahan Data Peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan di atas, bergantung kepada sifat keberatan anda, kami mungkin tidak dapat terus memberikan perkhidmatan kami kepada anda, atau memproses dan menyelesaikan transaksi pembelian yang ingin anda lakukan di Platform kami.

Akses dan Pembetulan

Anda boleh mengakses dan mengemas kini Data Peribadi anda yang diberikan kepada kami pada bila-bila masa. Sekiranya anda ingin mengakses Data Peribadi yang ada pada kami mengenai anda atau meminta kami mengemas kini Data Peribadi anda, anda boleh menghubungi kami di alamat e-mel kami di bawah. Kami mungkin mengenakan caj perkhidmatan yang munasabah untuk mengambil Data Peribadi anda, yang mana kami akan maklumkan kepada anda secepat mungkin.

Simpanan Data

Data Peribadi anda akan disimpan selama tujuan pengumpulannya kekal dan sehingga tidak diperlukan lagi untuk tujuan undang-undang atau perniagaan yang lain.

Keselamatan

Coda melakukan usaha yang wajar untuk melindungi Data Peribadi anda yang dimiliki atau di bawah kawalan kami untuk melindungi daripada kehilangan, penyalahgunaan, akses atau perubahan yang tidak dibenarkan. Malangnya, tiada penghantaran data atau penyimpanan melalui Internet dapat dijamin sama sekali selamat.

Pemindahan Data Antarabangsa

Disebabkan kami beroperasi di peringkat antarabangsa, Data Peribadi anda mungkin disimpan dan diproses di negara di mana kami beroperasi, di mana Merchant kami berada, atau di mana Saluran Pembayaran kami berada. Seperti yang disebutkan di atas, kami boleh berkongsi Data Peribadi anda dengan penerima yang berada di negara selain negara di mana Data Peribadi mula-mula dikumpulkan, untuk memberikan perkhidmatan kami kepada anda, memproses dan menyelesaikan transaksi pembelian yang ingin anda lakukan di Platform kami, atau untuk tujuan lain yang dinyatakan dalam polisi ini. Dalam keadaan seperti itu, kami akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan organisasi luar negeri ini memberikan standard perlindungan kepada Data Peribadi yang dipindahkan sehingga setanding dengan perlindungan di bawah Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi di Singapura.

Pengumpulan Data Statistik

Kami mengumpulkan dan juga membenarkan pihak ketiga (termasuk tetapi tidak terhad kepada Facebook dan Google) untuk mengumpulkan maklumat statistik yang berkaitan dengan penggunaan laman web dan aktiviti dalam talian anda semasa anda berinteraksi dengan Platform kami, menggunakan "kuki" dan teknologi serupa. Maklumat statistik seperti itu tidak diketahui namanya dan tidak mengenal pasti siapa anda. Ini termasuk tingkah laku menyemak imbas, lawatan halaman, masa dan tarikh akses, dan jenis penyemak imbas. Maklumat ini dikumpulkan untuk analisis dan penilaian untuk membantu kami meningkatkan Platform dan Perkhidmatan Coda kami.Penyemak imbas Internet anda mempunyai ciri yang disebut "kuki" yang menyimpan sejumlah kecil data di komputer anda ketika anda mengunjungi laman web, dan mereka membolehkan kami mengenali peranti atau penyemak imbas tertentu sehingga kami dapat memperibadikan dan mengatur konten mengikut pilihan anda dan perkhidmatan dan Platform yang lebih berguna untuk anda. "Kuki" tidak memberitahu kami siapa anda melainkan anda secara khusus memberi kami maklumat yang boleh dikenal pasti. Anda mungkin dapat mengurus dan menghapus "kuki" dengan memilih pilihan tertentu pada penyemak imbas anda.

Data statistik tersebut boleh dikongsi dengan rakan pihak ketiga kami yang: (i) beriklan dengan kami; (ii) membantu kami menyampaikan atau mengoptimumkan perkhidmatan kami; (iii) ingin memasarkan barang atau perkhidmatan mereka yang mungkin menarik bagi anda; atau (iv) ingin meningkatkan barang atau perkhidmatan yang akan diberikan kepada anda.

Penggunaan Kanak-kanak Bawah Umur

Perkhidmatan Coda tidak ditujukan kepada kanak-kanak. Sekiranya anda berumur di bawah 18 tahun, anda boleh menggunakan Perkhidmatan Coda dan/atau Platform kami hanya dengan pengawasan ibu bapa atau penjaga.

Pautan ke Laman Web Lain

Platform kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Oleh itu, semasa melawat laman web pihak ketiga ini, anda harus membaca polisi privasi mereka yang akan berlaku untuk penggunaan laman web mereka. Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan, penggunaan atau amalan privasi laman web ini.

Hubungi Kami

Untuk menghubungi kami mengenai aspek apa pun dari polisi ini atau Data Peribadi anda, termasuk akses ke Data Peribadi anda atau permintaan untuk mengemas kini Data Peribadi anda, anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data (Data Protection Officer) kami di dpo@codapayments.com.

Untuk masalah lain, tulis ke support@codapayments.com atau kunjungi Pusat Bantuan kami.

Read our Privacy Policy in English